Počet záznamů: 1

Objekt : katedrála sv. Víta

 1. Památkalupa Pražský hrad, areál hradu
  Jiné názvykatedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  Typ památkylupa objekt
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisChrám se stal díky svým pohnutým osudům symbolem celého národa. Původní Václavova rotunda byla později rozšířena na Spytihněvovu a Vratislavovu baziliku. Karel IV. započal pak stavbu gotické katedrály, jejíž postupná výstavba trvala bezmála 600 let. V chrámu se konalo třicet korunovací českých králů a jejich manželek, pochováno je zde patnáct panovníků.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa HradčanyPraha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Praha - plán města, 2007 . 26/J16
  GPS
  50°5'27.189"N, 14°24'1.723"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • r. 930 - kníže Václav vystavěl rotundu sv. Víta
  • r. 1060 - kníže Spytihněv II. zahájil její přestavbu na větší trojlodní bazaliku
  • r. 1091 - vyhořela
  • 1091-1096 - obnovena tzv. Spitihněvova bazilika
  • r. 1142 - poškozena požárem
  • 1142-1143 - bazilika opravena
  • 14. st. - odstraněna tzv. Spitihněvova bazilika
  • 1344-1929 - postupný vznik současné katedrály
  • 1344-1420 - přestavba na chrám (Matyáš z Arrasu +1352, Petr Parléř +1399)
  • kolem r. 1355 - portál sakristie (P. Parléř)
  • r. 1362 - dokončena stavba sakristie
  • r. 1362 - dokončena kaple sv. Urbana
  • 1363-1367 - vznikla gotická kaple sv. Václava (P. Parléř)
  • r. 1366 - dokončena kaple sv. Václava
  • r. 1368 - dokončena jižní předsíň s novou pokladnicí v patře
  • 1370-1371 - mozaika Poslední soud v horní části tzv. Zlaté brány
  • 1370-1375 - P. Parléř zhotovil náhrobek knížete Spytihněva II. v kapli P. Marie
  • 1370-1385 - horní část chóru s klenbou a opěrným systémem (Petr Parléř)
  • 1372-1373 - spodní část kaple sv. Václava obložena více než třinácti sty polodrahokamů a zdobena nástěnnými malbami
  • r. 1373 - Petr Parléř zhotovil opukovou tumbu pro uložení ostatků Přemysla Otakara II. (stojí v Saské kapli)
  • 1374-1385 - portréty královské rodiny na triforiu
  • 1396-1419 - postavena velká jižní věž
  • r. 1421 - chrám zpustošen husity
  • r. 1493 - postavena královská oratoř
  • 1509-1511 - položeny základy k severní věži (nakonec nepostavena)
  • 2. 6. 1541 - katedrála poškozena požárem
  • r. 1549 - osazen v 1. patře jižní věže zvon Zikmund (Tomáš Jaroš - jako náhrada za zničený zvon Patron)
  • r. 1554 - mramorový náhrobek Ferdinanda a Zikmunda Viléma z Vřesovic
  • 1557-1561 - renesanční varhanní kruchta (B. Wohlmut)
  • 1560-1563 - při renesančních úpravách byla jižní věž rozšířena o helmici (B. Wohlmut a H. Tirol)
  • 1564-1589 - hrobka českých králů z bílého tyrolského mramoru (Alexandr Collin)
  • 1575-1576 - postavena kaple sv. Vojtěcha (Oldřich Avostalis de Sala)
  • kolem r. 1594 - věž osazena hodinovým strojem (vestavěn do rámu 300 x 90 cm; v = 180 cm)
  • r. 1619 - chrám zpustošen kalvinisty a změněn v modlitebnu
  • r. 1673 - barokně rozšířena chrámová loď
  • r. 1723 - zhotoven mramorový náhrobek Leopolda Šlika před svatováclavskou kaplí v boční lodi chóru (arch. Fischer z Erlachu, sochař M. B. Braun)
  • 1733-1736 - stříbrný náhrobek Jana Nepomuckého (návrh Josef Emanuel Fischer z Erlachu)
  • r. 1757 - při ostřelování Prusy byly zasaženy a následným požárem zničeny varhany na kruchtě
  • r. 1760 - po zásahu bleskem poškozena střecha velké jižní věže
  • 1762-1765 - prospektová skříň varhan (varhanář Antonín Gartner)
  • r. 1768 - helmice jižní věže upravena barokně
  • r. 1770 - jižní věž pokryta cibulovitou střechou (N. Pacassi)
  • r. 1779 - výzdoba hlavního oltáře (Josef Hager, Jan Hofman)
  • r. 1873 - pohřební komora Karla IV. byla uzavřena při novogotických úpravách architekta Josefa Mockera
  • r. 1879 - zbořena kaple sv. Vojtěcha
  • 1873 - 1929 - dostavba středověkého torza katedrály (arch. Josef Mocker, arch. Kamil Hilbert)
  • 15. 10. 1892 - dokončena stavba obou západních věží katedrály (vysoké 82 m)
  • r. 1921 - růžicové okno na západním průčelím s obrazovou kompozicí na motiv Stvoření světa (podle předlohy malíře Františka Kysely)
  • r. 1924 - hudební kruchta byla přemístěna z posledního klenebního pole hlavní lodi do severního křídla lodi příčné
  • r. 1931 - chrámové okno v Arcibiskupské kapli (A. Mucha)
  • od r. 1973 - probíhá průběžné restaurování vnějšího kamenného pláště katedrály
  • 1996 - 1997 - realizace nového typu slavnostního osvětlení katedrály
  • r. 1999 - probíhalo restaurování pravého pole třídilné mozaiky Poslední soud zdobící Zlatou bránu
  • V. 1999 - III. 2001 - restaurování Mölzerových varhan (4375 píšťal)
  • poč. 21. st. - postupná oprava pláště katedrály
  • r. 2000 - opravována hlavní věž katedrály
  • r. 2001 - opravována jihozápadní neogotická věž katedrály
  • 2003-2004 - opravována severozápadní neogotická věž katedrály
  • r. 2009 - restaurování vnitřních dveří Zlaté brány - II. opěrného pilíře - nástěnných maleb v kapli sv. Václava
  • 2012-2014 - složitý mechanismus věžních hodin prošel restaurováním
  • 2015-2016 - upravována Královská hrobka (např. modernizace elektroinstalace)

  Majitel

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)
  • od 5. 9. 2006 - církevní majetek (Metropolitní kapitula)
  • od r. 2007 - ČR (Správa Pražského hradu, Metropolitní kapitula)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 135, 155, 156, 167, 177, 178, 179, 255, 257-260, 353, 364, 370
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 99-100
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • lupa Kolektiv autorů; Toulavá kamera; 2005; s. 158
  • lupa Procházka Lubomír; Zvonice našeho kraje; Slánsko a Kladensko; 1992; s. 25
  • lupa Hodan Petr; České korunovační klenoty
  • lupa Krob Miroslav; Chrám sv. Víta
  • lupa Krob Miroslav; Pražský hrad
  • lupa Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • lupa Reichertová K.; Průvodce vykopávkami v katedrále sv. Víta
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 2-3, 40-59, 61, 88
  • lupa kolektiv autorů; Rudolf II. a Praha; Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy; 1997; s. 274
  • lupa kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 28-29
  • lupa Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 4, 24, 29, 137
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 33-34, 35-39, 43; obr. 14, 20-39, 42, 62, 64
  • lupa Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; s. 6, obr. 81-83
  • lupa kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za r. 1984; 1985; s. 67-68
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 36, 154
  • lupa Beránková Jarmila; Okna chrámu sv. Víta
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad; Katedrála sv. Víta
  • lupa neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 8, 9, 10, 12
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; obr. 4, II.
  • lupa Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 11-13
  • lupa Podlaha Antonín; Ilustrovaný katalog pokladu chrámu sv. Víta v Praze; 1905; s. 1-24
  • lupa Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2-5
  • lupa Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1-3
  • lupa Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; obr., na plánu
  • lupa Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3, 4, 8, 15
  • lupa Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 105, 106

  Události

  Související událost

  lupa roku 1067 - Zemřel biskup Šebíř.
  lupa 17. června 1077 - Židé vyrabovali kostel sv. Víta na Pražském hradě.
  lupa roku 1158 - Vladislav II. korunován v bazilice sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  lupa 20. dubna 1204 - Papež Inocenc III. potvrzuje Pražskému kostelu sv. Víta svobody, které mu udělil král Přemysl Otakar I.
  lupa 25. prosince 1261 - Přemysl Otakar II. byl korunován v kostele sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  lupa roku 1297 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. z kláštera Na Františku na Pražský hrad.
  lupa 30. května 1316 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byl pokřtěn kralevic Václav.
  lupa 23. října 1341 - Český král Jan Lucemburský daruje pražské kapitule u sv. Víta na dostavbu nové katedrály desátek výnosů stříbrných dolů v Čechách.
  lupa 21. listopadu 1344 - Jan Lucemburský spolu se svými syny a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a doprovodem položil základní kámen ke stavbě chrámu sv. Víta.
  lupa 2. září 1347 - Císař Karel IV. byl v kostele sv. Víta na Pražském hradě korunován na krále českého spolu s manželkou Blankou.
  lupa roku 1354 - Kanovník a sakristián Jenec z Újezda pořídil na příkaz arcibiskupa Arnošta z Pardubic nejstarší inventář Svatovítského chrámu.
  lupa roku 1354 - Karel VI. daroval katedrále sv. Víta v Praze zlomek Evangelia sv. Marka z konce 6. st., získaný v Akvileji.
  lupa roku 1355 - V listině vydané během korunovační jízdy Itálií se Karel IV. vyznal, že i na vrcholu své slávy dnem i nocí přemýšlí, jak by Pražský kostel (katedrálu sv. Víta) zvelebil, proto získal v pavii hlavu a tělo sv. Víta pro chrám, který je mu zasvěcen.
  lupa v prosinci 1373 - Na příkaz Karla IV. byly přeneseny tělesné pozůstatky knížat a králů (císařových předků a předchůdců na českém trůně), ze staré baziliky do nové katedrlály sv. Víta.
  lupa 30. srpna 1377 - Petr Parléř obdržel za zhotovení tumby pro Přemysla Otakara I. od císaře 15 kop grošů.
  lupa 15. prosince 1378 - Karel IV. byl pohřben do královské hrobky v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
  lupa 23. dubna 1396 - Ostatky sv. Vojtěcha byly přeneseny do nově vybudované hrobky v hlavní lodi chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
  lupa roku 1414 - Pražský kanovník a generální vikář Adam z Nežetic daroval Svatovítskému chrámu 47 knižních titulů.
  lupa 29. ledna 1547 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byla pochována královna Anna, manželka Ferdinanda I. Habsburského.
  lupa 31. ledna 1557 - Architekt Bonifác Wohlmut předal císaři Maxmiliánu II. návrh na výstavbu varhanní kruchty v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
  lupa 12. července 1560 - Schválen návrh o tvaru helmice jižní věže katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Jeho realizací byl pověřen architekt Bonifác Wohlmut.
  lupa 18. srpna 1565 - Císař Ferdinand I. byl pochován v královském mauzoleu v katedrále sv. Víta na Pražském hradě..
  lupa 22. března 1577 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byl pochován císař Maxmiliána II.
  lupa 18. března 1580 - V kostele sv. Víta na Pražském hradě byla pochována Eleonora Habsburská, poslední dítě Maxmiliána II. a Marie Španělské.
  lupa roku 1589 - Instalováno mramorové mauzoleum ve chrámu sv. Víta v Praze (sochař Alexandr Colin z Innsbrucku).
  lupa roku 1590 - Děkan Pontan z Breitenbergu nechal přenést rakve s ostatky Rudolfa II., Ferdinanda I. a Maxmiliána II. do vrchní části Colinova mauzolea.
  lupa 1. října 1612 - Ostatky císaře Rudolfa II. byly přeneseny z kostela Všech svatých do chrámu sv. Víta.
  lupa 28. února 1621 - Chrám sv. Víta po zneuctění kalvínisty znovu vysvěcen Janem Loheliem, arcibiskupem pražským.
  lupa roku 1677 - Otevřena krypta královské hrobky ve Vítu (prohlédl si ji kanovník Tomáš Pěšina z Čechorodu).
  lupa 15. dubna 1719 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě byl otevřen hrob Jana z Pomuku.
  lupa roku 1743 - Otevřena krypta královské hrobky ve Vítu (prohlédli ji tafografové Herrgott a Gerber a mědirytec Alexandr Birkhart).
  lupa 12. května 1743 - Marie Terezie byla na Pražském hradě korunována českou královnou.
  lupa 9. srpna 1792 - František I. byl v katedrále sv. Víta na Pražském hradě korunován na českého krále.
  lupa 11. srpna 1792 - Marie Terezie, manželka Františka I. byla korunována v katedrále sv. Víta na Pražském hradě na českou královnu.
  lupa roku 1804 - V chrámu sv. Vítu na Pražském hradě pochována Marie Amálie, dcera Marie Terezie.
  lupa 22. května 1859 - V Praze se ustavila Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta.
  lupa 16. září 1860 - Pražský arcibiskup kardinal Bedřich kníže Schwarzenberg vydal pastýřský list určený duchovenstvu a všem věřícím pražské arcidiecéze, ve kterém se vyslovil k dostavbě chrámu sv. Víta.
  lupa 1. října 1873 - Architekt Josef Kranner položil základní kámen pro dostavbu západní části chrámu sv. Víta na Pražském hradě.
  lupa 12. května 1929 - Katedrála sv. Víta na Pražském hradě byla slavnostně vysvěcena.
  lupa 19. září 1938 - Korunovační klenoty byly převezeny do pobočky Národní banky v Žilině.
  lupa 6. prosince 1976 - Ze sarkofágu v královské hrobce v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta rakev s pozůstatky Karla IV.
  lupa 21. února 1983 - Z královské hrobky v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta a otevřena rakev označena jménem Václav IV.
  lupa 19. května 1986 - Z královské hrobky v katedrále sv. Víta byla vyzvednuta a otevřena rakev označena jmény čtyř manželek Karla IV.
  lupa 24. října 1986 - Z dvou tumb v královské hrobce v katedrále sv. Víta byly vyzvednuty rakve. První s nápisem "Jan Zhořelecký a ostatky neznámých osob", druhá s nápisem Václav, syn Karla IV. a Anny Falcké"..
  lupa 2. září 1997 - V katedrále sv. Víta na Pražském hradě upořádala Nadace Karla IV. shromáždění k 650. výročí korunovace tohoto panovníka na českého krále.
  lupa 23. dubna 1997 - Arcibiskup pražský a primas český Miloslav kardinál Vlk vydal v Praze dekret, jímž po dohodě s metropolitní kapitulou připomenul a obnovil původní zasvěcení pražského katedrálního kostela na Pražském hradě sv. Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi.
  lupa 29. října 1998 - Zrestaurované střední pole mozaiky na Zlaté bráně katedrály sv. Víta na Pražském hradě bylo slavnostně odhaleno.
  lupa 13. prosince 1999 - Při příležitosti svatořečení Anežky České byla na severní stěně kaple sv. Václava v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě odhalena a vysvěcena originální desková malba svaté Anežky (autor Makarius Tauc).
  lupa 15. září 2000 - Prezident Václav Havel slavnostně odhalil poslední část zrestaurované mozaiky na Zlaté bráně Svatovítské katedrály na Pražském hradě.
  lupa 15. června 2002 - Uprostřed vyzvánění se rozlomilo srdce největší svatovítského zvonu Zikmund (srdce o celkové délce 266 cm a váze 334 kg se rozlomilo na dvě části).
  lupa 2. července 2002 - Na III. nádvoří Pražského hradu byly spuštěny obě části rozlomeného srdce (o váze 263 a 71 kg).
  lupa červen 2005 - V katedrále sv. Víta na Pražkém hradě byla objevena pohřební komora, v níž bylo původně uloženo tělo Karla IV.
  lupa 23. prosince 2011 - V katedrále sv. Víta se konal státní pohřeb prezidenta Václava Havla (v poledne uctili lidé jeho památku minutou ticha po celé zemi).
  lupa 12. května 2016 - Sedm držitelů klíčů odemklo komoru s korunovačními klenoty ve svatovítské katedrále.

  Poznámky

  Poznámka

  • Parametry katedrály: d = 124 m, š = 60 m, výška klenby = 33 m, výška hlavní věže = 96,5 m (v r. 1541 měla 160 m), průměr růžice v západním průčelí = 10,4 m.
  • Podle legendy byl zvon Zikmund dopraven na věž pomocí lana upleteného z dívčích vlasů
  • Legenda též uvádí, že pokud praskne srdce zvonu Zikmund, příjde pohroma na českou zemi
  • Klíče od Korunovační komory, ve které jsou uloženy v součastnosti korunovační klenoty mají: prezident, předseda vlády, pražský arcibiskup, předseda Sněmovny, předseda Senátu, Metropolitní kapitula a pražský primátor.
  • Při otevření hrobu Jana z Pomuku byl údajně nalezen jeho neporušený jazyk, což se stalo podkladem žádosti o blahořečení Jana Nepomuckého.
  • r. 929 - kníže Václav obdržel od saského vévody Jindřicha I. ostatek paže sv. Víta (nejstarší získaný ostatek ve Svatovítském pokladě)
  • r. 1039 - do Prahy bylo přeneseno z Hvězdna tělo sv. Vojtěcha (uloženo bylo v úzké přístavbě, postavené těsně u rotundy sv. Víta)
  • r. 1074 - biskup Gebhart zasvětil tehdejší Spytihněvovu rotundu sv. Vítovi, Václavovi a Vojtěchovi
  • r. 1085 - kníže Vratislav zde přijal korunu
  • r. 1158 - král Vladislav II. daroval kostelu milánský svícen (jedna z nejstarších památek původního vybavení kostela)
  • r. 1297 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. z kláštera Na Františku na Pražský hrad a zároveň mu nechal zhotovit pohřební korunovační klenoty
  • po pol. 14. st. - čtvrtým patronem chrámu se stal sv. Zikmund
  • r. 1355 - Karel IV. obohatil chrámový poklad o lebku burgundského krále Zikmunda
  • r. 1365 - Karel IV. draze vykoupil v Agaunu při návratu z Avignonu i tělo krále Zikmunda, aby ho připojil k jeho lebce
  • r. 1307 - v chrámu pochován Rudolf I.
  • r. 1373 - z toho roku pochází gotická socha sv. Václava na římse nad hlavním oltářem (s mistrovskou značkou rodiny Parléřů v předu na podnoží)
  • r. 1385 - pražský arcibiskup Jan z Jenštejna vysvětil nový chór v západní části prodlouženého kněžiště
  • r. 1392 - v přítomnosti arcibiskupa Jana z Jenštejna položen základní kámen k hlavní lodi chrámu (k trojlodí)
  • 23. 4. 1396 - ostatky sv. Vojtěcha přeneseny do nově vybudované hrobky v hlavní lodi chrámu
  • r. 1420 – král Zikmund použil část svatovítského pokladu na válečné útraty, zbytek byl odvezen z části na Karlštejn, z části do kláštera Ojvína u Žitavy
  • 29. 1. 1547 - byla zde pochována královna Anna, manželka Ferdinanda I. Habsburského
  • 1548 - 1549 - odlit Tomášem Jarošem největší český zvon Zikmund (22. na světě) váží 16,5 tuny, je vysoký 203 cm a spodní průměr má 269 cm
  • r. 1575 - Rudolf II. zde byl korunován na českého krále
  • r. 1677 – vchod do královské hrobky byl překryt novým uzavíracím kamenem (zároveň provedena její prohlídka)
  • r. 1696 - kanovník Tobiáš Becher (pozdější královéhradecký biskup) daroval katedrále barokní zlacenou sochu sv. Václava s korouhví a štítem (umístěna na pilíři triumfálního oblouku)
  • 15. 4. 1719 - otevřen hrob Jana z Pomuku
  • r. 1743 – provedena další prohlídka královské hrobky
  • r. 1756 – svatovítský poklad byl odvezen do Spáleného Poříčí
  • r. 1757 – svatovítský poklad byl odvezen do Neumarktu u Lince
  • r. 1791 - Leopold II. korunován na českého krále
  • 9. 8. 1792 - František I. korunován na českého krále
  • 11. 8. 1792 - též korunována jeho manželka Marie Terezie
  • přelom 18. a 19. st. – část svatovítského pokladu musela být odvedena státu pro potřeby válečné
  • r. 1804 – do královské hrobky byla pohřbena arcikněžna Marie Amálie, dcera Marie Terezie
  • r. 1834 - předložen návrh na dostavbu katedrály od K. Řivnáče a Josefa O. Krannera
  • r. 1836 - uskutečnila se zde poslední korunovace, a to Ferdinanda V.
  • r. 1851 – obnoveny rozpadlé rakve v královské hrobce
  • r. 1870 - v kapli sv. Šimona a Judy byly náhodně objeveny hroby Rudolfa I. a jeho strýce Rudolfa Habsburského
  • r. 1872 - Jednota pro dostavbu vybrala do čela hutí stavitele Josefa Mockera
  • 1. 10. 1873 - Josef Kranner položil základní kámen pro dostavbu západní části chrámu
  • r. 1879 - otevřena a prozkoumána hrobka sv. Vojtěcha (kaple poté zbořena)
  • 20. st. - renesanční kruchta byla při dostavbě chrámu do severního křídla příčné lodi (původně na stěně uzavírající západním směrem hlavní loď)
  • r. 1911 - při úpravách svatováclavské kaple byla nalezena dlažba a kvádříkové zdivo starší stavby (patrně rotundy sv. Víta)
  • r. 1916 - z jižní věže byly sneseny a zabaveny pro válečné účely tři ze sedmi zvonů (Dominik, Maria a Ježíš)
  • 1927-1929 - pravé vstupní (jižní) dveře do katedrály (západní fasáda) osazeny výjevy ze života sv. Václava od sochaře O. Španiela (podle návrhu malíře V. H. Brunnera)
  • r. 1927 - v severní chrámové lodi byl instalován monumentální Bílkův dřevěný Krucifix z r. 1899
  • r. 1928 - při dostavbě katedrály byl otevřen hrob biskupa Šebíře (v jeho rakvi se dochovaly zbytky zlatou nití vyšívaného biskupského střevíce)
  • r. 1928 – provedena prohlídka královské hrobky
  • 1928-1931 - firma J. Mölzera postavila Wolmutovvu kruchtu a nainstalovala na její spodní etáž varhany
  • r. 1929 - otevřen hrob Rudolfa I.
  • 12. 5. 1929 - katedrála slavnostně vysvěcena
  • r. 1929 - Korunovační klenoty poprvé vystaveny pro veřejnost (22. 9. - 6. 10.)
  • r. 1935 - ostatky Rudolfa I. byly uloženy společně s pozůstatky arcikněžny Eleonory, dcery českého krále a římského císaře Maxmiliána II., do jedné, na dvě části rozdělené cínové rakve do tumby v královské hrobce
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • 70. léta 20. st. - restaurovány fresky v kryptě pod stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého
  • r. 1976 – restaurováno chrámové okno z malovaného skla skládaného do olova v Arcibiskupské kapli (J. Míčková)
  • r. 1976 - restaurována měděná vnitřní rakev Rudolfa II. (L. Klas)
  • r. 1978 – provedena prohlídka královské hrobky
  • r. 1979 - restaurována gotická mozaika na Zlaté bráně (V. Frömlová, J. Němec, P. Bareš, J. Brodský, K. Stádník)
  • r. 1979 - restaurovány nástěnné malby na stěnách presbytáře pod triforiem (Vl. Berger, J. Němec)
  • r. 1979 - restaurována nástěnná a nástropní malba krypty pod náhrobkem sv. Jana Nepomuckého (Vl. Berger, J. Němec)
  • . 1979 - restaurovány gotické nástěnné malby v kapli sv. Máří Magdalény (Vl. Berger, J. Němec)
  • r. 1984 - restaurování tumby Spytihněva II. Císařské kapli (J. Antek, M. Kolář)
  • r. 1988 - zvon sv. Václav dostal nové srdce (vykoval jej Vratislav Hrubý)
  • 1989 - 1990 - restaurován náhrobek Ferdinanda a Zikmunda Viléma z Vřesovic
  • 90. léta 20. st. - restaurovány fresky v kryptě pod stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého
  • r. 1991 - otevřen hrob Rudolfa I. v souvislosti s jeho antropologickým průzkumem
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
  • r. 1996 - archeologický průzkum hrobky sv. Vojtěcha
  • r. 1997 - přestalo se hrát na Mölzerovy varhany, které byly již v havarijním stavu
  • r. 1997 - upravena hrobka sv. Vojtěcha
  • r. 1997 - chrám byl povýšen na katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha
  • 29. 10. 1998 - slavnostně odhaleno zrestaurované střední pole mozaiky na Zlaté bráně
  • 13. 12. 1999 - při příležitostisvatořečení Anežky České byla na severní stěně kaple sv. Václava odhalena a vysvěcena originální desková malba svaté Anežky (autor Makarius Tauc)
  • IX. 2001-X. 2002 - probíhalo restaurování gotických náhrobků přemyslovských knížat Břetislava II. a Bořivoje II.
  • r. 2002 - restaurovány fresky v kryptě pod stříbrným náhrobkem sv. Jana Nepomuckého
  • 15. 6. 2002 - uprostřed vyzvánění se rozlomilo srdce největší zvonu Zikmund (srdce o celkové délce 266 cm a váze 334 kg se rozlomilo na dvě části)
  • 2. 7. 2002 - na III. nádvoří byly spuštěny obě části rozlomeného srdce (o váze 263 a 71 kg)
  • 2. pol. 2002 - Žďárské slévárny odlily nové srdce zvonu
  • červen 2005 - objevena pohřební komora v níž bylo původně uloženo tělo Karla IV.*
  • r. 2006 - soubor zvonů a cimbálů chrámu sv. Víta prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 2006 - soud rozhodl, že objekt i s pozemky patří církvi
  • r. 2007 - soud rozhodl, že objekt i s pozemky patří státu

  Obrázky

  Obrázky

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

   pohled z Královské zahrady - foto z r. 2003

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z III. hradního nádvoří - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek

   pohled z III. hradního nádvoří - kresba podle předlohy: Josef M. Šafránek

  • Objekt : katedrála sv. Víta - velká (jižní) věž - foto z r. 1978

   velká (jižní) věž - foto z r. 1978

  • Objekt : katedrála sv. Víta - Zlatá brána - foto z 80. let 20. st.

   Zlatá brána - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - Zlatá brána - foto z 80. let 20. st.

   Zlatá brána - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - mozaikový obraz Posledního soudu - foto z 80. let 20. st.

   mozaikový obraz Posledního soudu - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - rozeta v západním průčelí (průměr 10,6 m) - foto z 80. let 20. st.

   rozeta v západním průčelí (průměr 10,6 m) - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - okno v jedné z kaplí - foto z 80. let 20. st.

   okno v jedné z kaplí - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - hudební kruchta v příčné lodi - foto z 80. let 20. st.

   hudební kruchta v příčné lodi - foto z 80. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - velká (jižní) věž - foto z poč. 21. st.

   velká (jižní) věž - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z III. nádvoří - foto z poč. 21. st.

   pohled z III. nádvoří - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

   pohled od Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od Prašného mostu - foto z poč. 21. st.

   pohled od Prašného mostu - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Jiřského náměstí - foto z poč. 21. st.

   pohled z Jiřského náměstí - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

   pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

   pohled z Královské zahrady - foto z poč. 21. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od Královského paláce - foto ze září 2005

   pohled od Královského paláce - foto ze září 2005

  • Objekt : katedrála sv. Víta - O. Blažíček: Náhrobek sv. Jana Nepomuckého od jihu - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   O. Blažíček: Náhrobek sv. Jana Nepomuckého od jihu - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - O. Blažíček: Pohled na kněžiště - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   O. Blažíček: Pohled na kněžiště - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - kaple sv. Václava s jeho sochou - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   kaple sv. Václava s jeho sochou - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - Královské mauzoleum - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   Královské mauzoleum - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - detail sochy sv. Václava v kapli sv. Václava - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

   detail sochy sv. Václava v kapli sv. Václava - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - Fr. X. Margold: kaple sv. Ludmily - pohlednice z 20. léta 20. st. (soukromá sbírka)

   Fr. X. Margold: kaple sv. Ludmily - pohlednice z 20. léta 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - Fr. X. Margold: Rozeta v západním průčelí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

   Fr. X. Margold: Rozeta v západním průčelí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - rakve v královské hrobce - pohlednice kolem r. 1937 (soukromá sbírka)

   rakve v královské hrobce - pohlednice kolem r. 1937 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - kaple sv. Václava - pohlednice kolem r. 1944 (soukromá sbírka)

   kaple sv. Václava - pohlednice kolem r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - rakve v královské hrobce - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

   rakve v královské hrobce - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - podzemí katedrály - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

   podzemí katedrály - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - podzemí katedrály, vstup do královské hrobky - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

   podzemí katedrály, vstup do královské hrobky - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - královská oratoř - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

   královská oratoř - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od Petřína - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Petřína - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od západu - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od západu - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z III. hradního nádvoří - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z III. hradního nádvoří - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od východu z jižní věže baziliky sv. Jiří - pohlednice kolem r. 1920 (soukromá sbírka)

   pohled od východu z jižní věže baziliky sv. Jiří - pohlednice kolem r. 1920 (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z terasy Jízdárny - foto z IX. 2005

   pohled z terasy Jízdárny - foto z IX. 2005

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st.

   pohled z Královské zahrady - pohlednice z 30. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Belvedéru - pohlednice z r. 1933

   pohled z Belvedéru - pohlednice z r. 1933

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Královské zahrady - pohlednice z 2. čtvrtiny 20. st.

   pohled z Královské zahrady - pohlednice z 2. čtvrtiny 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z horního Jeleního příkopu přes Prašný most - pohlednice z 20. léta 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z horního Jeleního příkopu přes Prašný most - pohlednice z 20. léta 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled od severu z Prašného mostu - pohlednice z 30. let 20. st.

   pohled od severu z Prašného mostu - pohlednice z 30. let 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z Prašného mostu - pohlednice z 20. léta 20. st.

   pohled z Prašného mostu - pohlednice z 20. léta 20. st.

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled z horního Jeleního příkopu přes Prašný most - pohlednice z r. 1910

   pohled z horního Jeleního příkopu přes Prašný most - pohlednice z r. 1910

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pískovcový kenotaf sv.Jana Nepomuckého při jihovýchodní straně chóru (vsazený mezi opěrné pilíře) - Jursík 1993 (tužka, tuš, čtvrtka)

   pískovcový kenotaf sv.Jana Nepomuckého při jihovýchodní straně chóru (vsazený mezi opěrné pilíře) - Jursík 1993 (tužka, tuš, čtvrtka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - nasvícené západní průčelí katedrály - foto z 25. 8. 2008

   nasvícené západní průčelí katedrály - foto z 25. 8. 2008

  • Objekt : katedrála sv. Víta - nasvícené západní průčelí katedrály - foto z 25. 8. 2008

   nasvícené západní průčelí katedrály - foto z 25. 8. 2008

  • Objekt : katedrála sv. Víta - nasvícený hlavní vstup do katedrály (západní průčelí) - foto z 25. 8. 2008

   nasvícený hlavní vstup do katedrály (západní průčelí) - foto z 25. 8. 2008

  • Objekt : katedrála sv. Víta - klenební konzola (Korunní komora, 1368) - kresba Petr Chotěbor

   klenební konzola (Korunní komora, 1368) - kresba Petr Chotěbor

  • Objekt : katedrála sv. Víta - klenební konzola (Korunní komora, 1368) - kresba Petr Chotěbor

   klenební konzola (Korunní komora, 1368) - kresba Petr Chotěbor

  • Objekt : katedrála sv. Víta - zimní pohled - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

   zimní pohled - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled na lešení na opěrných pilířích - foto 29. 3. 2010

   pohled na lešení na opěrných pilířích - foto 29. 3. 2010

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled na katedrálu od jihu z Petřína - foto z 21. 7. 2011

   pohled na katedrálu od jihu z Petřína - foto z 21. 7. 2011

  • Objekt : katedrála sv. Víta - závěr katedrály, pohled z Jiřské ul. - foto z 21. 7. 2011

   závěr katedrály, pohled z Jiřské ul. - foto z 21. 7. 2011

  • Objekt : katedrála sv. Víta - detail rozetového okna na západním průčelí chrámu - foto z 21. 7. 2011

   detail rozetového okna na západním průčelí chrámu - foto z 21. 7. 2011

  • Objekt : katedrála sv. Víta - pohled na katedrálu od severozápadu - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

   pohled na katedrálu od severozápadu - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - velká (jižní) věž - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

   velká (jižní) věž - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - detail západního průčelí chrámu - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

   detail západního průčelí chrámu - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - detail jednoho z mnoha chrámových chrličů - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

   detail jednoho z mnoha chrámových chrličů - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - interiér východní části katedrály - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

   interiér východní části katedrály - foto ze 17. 4. 2012 (www.alena.ilcik.cz)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - interiér katedrály - foto z 13. 8. 2013

   interiér katedrály - foto z 13. 8. 2013

  • Objekt : katedrála sv. Víta - velká (jižní) věž - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

   velká (jižní) věž - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Objekt : katedrála sv. Víta - plán kaple sv. Václava - převzato: 'Pešina J.; Kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze; 1940'

   plán kaple sv. Václava - převzato: "Pešina J.; Kaple sv. Václava v chrámu sv. Víta v Praze; 1940"Záznam „Objekt : katedrála sv. Víta“ aktualizován: