Počet záznamů: 1  

Klíčové slovo : husitské války

  1. Klíčové slovohusitské války
    PopisNejvětší české protifeudální hnutí, jímž v letech 1419-1436 vyvrcholila hluboká krize české společnosti. Předcházelo mu mnohaleté reformní úsilí, jež se obracelo hlavně proti církvi ve stávající podobě. Husova smrt urychlila vývoj válečných událostí, které započaly v červenci 1419 povstáním v Praze. Vnitřní neshody usnadnily poté panské jednotě vítězství u Lipan, kde v květnu vzala zasvé vojenská moc bratrstev. V červenci 1436 byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která kompromisně uzavřela smír husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.
Související heslo
válka
Související událost

roku 1420 - Pražané vedeni Janem Žižkou vyrabovali ve znamení kalicha klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
25. března 1420 - Proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko katolických pánů.
22. května 1420 - Pražané vyplenili břevnovský klášter.
14. července 1420 - Na hoře Vítkov u Prahy se odehrála bitva, při níž husité porazili křižáky.
10. srpna 1420 - Husity byl vydrancován a vypálem Zbraslavský klášter s kostelem.
1. listopadu 1420 - Svedena bitva pod Vyšehradem.
13. listopadu 1420 - Táborité dobyli hrad Příběnice na Lužnici.
30. prosince 1420 - Pražané zahájili obléhání Nového Hradu u Kunratic.
25. ledna 1421 - Posádka Nového Hradu se vzdala husitům, jejichž vůdcem byl rytíř Fulštejn.
v únoru 1421 - V Chotěboři byli upáleni zajatí husité.
28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
27. května 1421 - Slezané vypálili město Poličku.
28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
7. července 1421 - Husity, vedenými Janem Želivským, byl vyrabován a vypálen premonstrátský klášter v Doksanech.
6. srpna 1421 - Husitské vojsko vedené Janem Želivským bylo u Mostu poraženo katolíky.
roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Německého Brodu.
roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Kutné Hory.
roku 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
7. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
8. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou dobyli Kutnou Horu.
14. září 1424 - Na Špitálském poli v Libni byl ujednán mír mezi Žižkou a Pražany.
11. října 1424 - Při obléhání Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova.
14. února 1425 - Sirotci oblehli město Litomyšl.
roku 1426 - Husité vítězí v bitvě u Ústí nad Labem.
roku 1427 - Husité vítězí v bitvě u Tachova.
12. března 1427 - Husité porazili u Světlé (Zwettlu) rakouského vévodu Albrechta.
19. května 1427 - Táboři se Sirotky vypálili město Goltperg ve Slezsku.
27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
25. ledna 1431 - Táborité vyplenili a vypálili město Plavno.
13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
14. srpna 1431 - Husitská vojska pod velením Prokopa Holého zvítězila v bitvě u Domažlic.
roku 1434 - Jan Roháč z Dubé se zúčastnil bitvy u Lipan.
30. května 1434 - Purkrabí Krchlebec vylákal lstí husitské polní vojsko z jeho pozic za vozovými hradbami; husité prohráli v bitvě u Lipan. - V bitvě padl velitel husitů Prokop Holý.
Odkazy na další záznamy
(1) - Historické osoby
(296) - Památky
(45) - Zámek
(96) - Hrad
(144) - Tvrz
(1) - Feudální sídlo
(8) - soubor předmětových kategorií
(2) - Objekt
(41) - Obec
(2) - Místní část
Záznam „Klíčové slovo : husitské války“ aktualizován: