Počet záznamů: 1  

Heslo : freska

  1. Heslofreska
    Jinakal fresco
    PopisNástěnná (nástropní) malba do vlhké omítky, s jejímž vápnem se barvy natrvalo spojí.

Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 133, 100
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 13, 67, 123
Související heslo
malba * malba nástěnná
Odkazy na další záznamy
(12) - Památky
(7) - Zámek
(1) - Hrad
(2) - Letohrádek
(2) - Objekt
(3) - Obec
(3) - Heslář
Poznámka
  • Technika fresky vyžaduje rychlou práci, aby omítka nezaschla, maluje se proto jen po částech plochy, které nutno začít i dokončit téhož dne. Dodatečné opravy fresky nejsou možné bez odtesání omítkové vrstvy.
  • Počátky fresky byly hledány už ve starověku, ale pravá fresková bez temperových přemaleb byla vypěstována teprve v renesanční Itálii (Michelangelo a další), aby pak dosáhla největší dokonalosti v údobí baroka, kdy se také rozšířila do všech ostatních evropských zemí.