Počet záznamů: 1  

Jméno : Přemysl Otakar II.

 1. JménoPřemysl Otakar II.
  Datum a místo narozeníkolem 1233
  Datum a místo úmrtí26.08.1278 na Moravském poli
  Období vlády1253 - 1278

  Životopis

  • Pátý král z rodu Přemyslovců. Druhorozený syn Václava I. a Kunhuty Štaufské. Roku 1254 potvrdil židovskému obyvatelstvu samosprávu a právo na ochranu majetku. Záporným krokem bylo pozvání inkvizice. Založil zemský soud, kde byly vedeny zemské desky. Nazýván "králem železným a zlatým" pro neobyčejnou udatnost a bohatství územní i vlastní. Vytvořil rozsáhlou říši sahající až k Jaderskému moři. Dosáhl největšího rozmachu až do doby vlády Karla IV. Stal se vévodou rakouským (1251), vévodou štýrským (1261)a vévodou korutanským a kraňským (1269). Kromě mnoha měst na území českém, moravském, slezském, štýrském a dolnorakouském založil v Prusku Královec (dnešní Kaliningrad). Po roce 1273 se dostal do zahraniční politické izolace (neuznal volbu nově zvoleného římskoněmeckého krále Rudolfa I. Habsburského). Roku 1276 musel přijmout Čechy v léno a vzdát se rakouských i alpských zemí a Chebska. Při pokusu o zvrat byl v roce 1278 poražen a zabit v bitvě na Moravském poli.

  Poznámka

  • Manželky Markéta Babenberská a Kunhuta Uherská.
  • Během svého panování založil 37 královských měst. Nejvzdálenějším byl Královec.
  • Pochován v kapli sv. Ostatků v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

  Prameny

   Kronika Uhříněvsi I.

  Použitá literatura

  • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
  • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 27
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1, 2
  • Svoboda Jiří; Češi a Slováci v dávné minulosti; 1979; s. 11
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 49
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 4
  • Guth Karel; Hrad; s. 4, 6
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 12
  • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 28
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 124, 135
  Související osobnosti
  Václav I., 1205 - 23. 9. 1253
  Související rody
  Přemyslovci
  Související událost

  10. června 1249 - Provedeno narovnání o vládě mezi českým králem Václavem I. a jeho synem Přemyslem Otakarem.
  12. července 1260 - Král Přemysl Otakar II. poráží u Kressenbrunnu uherského krále Bélu IV. a získává tak území Štýrska.
  25. prosince 1261 - Přemysl Otakar II. byl korunován v kostele sv. Víta na Pražském hradě na českého krále.
  roku 1270 - Při vyšehradské kapitule byla založena Notářská škola vedená kanovníkem M. Jindřichem z Isernie, pronotářem krále Přemysla Otakara II. a veřejným notářem v Praze.
  26. srpna 1278 - Došlo k bitvě na Moravském poli u Suchých Krut, ve které se střetla vojska Přemysla Otakara II. a římskoněmeckého krále Rudolfa II.
  roku 1296 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. do Prahy.
  roku 1297 - Václav II. nechal převést ostatky svého otce Přemysla Otakara II. z kláštera Na Františku na Pražský hrad.
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Panovníci
  (1) - Historické osoby
  (29) - Památky
  (10) - Zámek
  (16) - Hrad
  (1) - Feudální sídlo
  (1) - soubor předmětových kategorií
  (1) - Objekt
  (18) - Obec
  Obrázky
 2. Jméno : Přemysl Otakar II. - Přemysl II. Otakar - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Přemysl II. Otakar - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 3. Jméno : Přemysl Otakar II. - Přemysl II. Otakar (plastika ve dvoře obytného domu 'U Otakara II.' - Vítězná 531/13, Praha-Malá Strana - foto z 30. 5. 2014

  Přemysl II. Otakar (plastika ve dvoře obytného domu "U Otakara II." - Vítězná 531/13, Praha-Malá Strana - foto z 30. 5. 2014


Záznam „Jméno : Přemysl Otakar II.“ aktualizován: