Počet záznamů: 1  

Jméno : Rudolf II.

 1. JménoRudolf II.
  Datum a místo narození18.07.1552 Vídeň
  Datum a místo úmrtí20.01.1612 Praha (Česko)
  Období vlády1576 - 1611

Životopis

 • Syn Maxmiliána II. a Marie Španělské. Poslední panovník, za jehož vlády byla Praha sídelním městem a stala se věhlasným kulturním centrem. Podporoval umění a umělce, založil cennou uměleckou sbírku, zajímal se o alchymii, astronomii a černou magii. Jsou s ním spojeny různé pověsti - nejznámější o Golemovi. Po nástupu na trůn se snažil udržet mír s Turky. V rakouských zemích prosazoval protireformaci. Jeho panování poznamenáno sílící duševní chorobou, byl postupně zbavován vlády nad jednotlivými zeměmi ve prospěch svého bratra Matyáše, kterého podporovaly uherské, rakouské a moravské stavy. Udržel se pouze v Čechách a ve Slezsku. Byl katolík a podporoval rekatolizační plány. Roku 1609 vydal tzv. Rudolfův majestát, jímž uzákonil Českou konfesi. Roku 1611 se vzdal i české koruny a ponechal si až do své smrti pouze titul císaře Svaté říše římské. Nebyl ženatý, udržoval poměr s Kateřinou Stradovou, s níž měl několik levobočků.

Poznámka

 • 1564-1571 - s mladším bratrem Arnoštem pobýval ve Španělsku, kde získal na dvoře svého strýce Filipa II. poměrně široké vzdělání
 • r. 1575 - v chrámu sv. Víta na Pražském hradě byl korunován na českého krále
 • r. 1575 - v Řezně byl slavnostně korunován císařem Svaté říše římské
 • od r. 1583 - císař trvale sídlil v Praze na Pražském hradě
 • Pochován v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Použitá literatura

 • Kolektiv autorů; Pražský hrad; roč. 4./I.; programový čtvrtletník; 1998; s. 26-31
 • Kolektiv autorů; Pražský hrad; roč. 1./II.; programový čtvrtletník; 1995; s. 8
 • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 44
 • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
 • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
 • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 4
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
 • Fraňková Marie; Výměna vsí panství karlštejnského v 1597; s. 14
 • Vinař Otakar; Habsburské sňatky a dědičnost aneb příbuzenství nezná hranic; s. 5, 9, 10, 16, 17
 • Guth Karel; Hrad; s. 5, 7
 • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 14
 • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 181
Klíčová slova
Rudolfínské umění
Související osobnosti
* otec: Maxmilián II. Habsburský, 31. 7. 1527 - 12. 10. 1576
Související rody
Habsburkové
Související událost

21. září 1572 - Císař Rudolf II. byl v Prešpurku korunován svatoštěpánskou korunou na uherského krále.
roku 1577 - Jiří st. Melantrich byl císařem povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Aventina a obdržel erb s heslem "Nepodlehne ani ohni, ani meči".
4. února 1577 - Rudolf II. doplnil mincovní systém o nový nominál, malý groš.
28. července 1578 - Vydán "drahotní řád" pro pražská města, jež zaváděl kontroly cen".
roku 1579 - Dekretem císaře Rudolfa II. byl v kladrubské oboře založen dvorní hřebčín.
roku 1584 - Začala stavba Rudolfovi štoly v Praze ve Stromovce.
roku 1590 - Děkan Pontan z Breitenbergu nechal přenést rakve s ostatky Rudolfa II., Ferdinanda I., Maxmiliána II. a Anny Jagellonské do vrchní části Collinova mauzolea..
1. května 1591 - Do služeb císaře Rudolfa II. nastoupil skladatel Franz Sale.
roku 1593 - Dokončena stavba Rudolfovi štoly v Praze ve Stromovce.
16. září 1597 - Rudolf II. povolil střelcům postavit u zdi Pražského hradu byty (vznik Zlaté uličky).
15. října 1598 - Rudolf II. vydal nový cechovní řád.
25. června 1608 - V Libni u Prahy byl sjednám mír mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem Matyášem.
20. ledna 1612 - Na Pražském hradě zemřel Rudolf II., císař římsko-německý, král uherský a český.
6. února 1612 - V kostele Všech svatých na Pražském hradě byl pochován císař Rudolf II.
1. října 1612 - Ostatky císaře Rudolfa II. byly přeneseny z kostela Všech svatých do chrámu sv. Víta.
Odkazy na další záznamy
(35) - Památky
(7) - Zámek
(4) - Hrad
(1) - Letohrádek
(23) - Objekt
(7) - Obec
Obrázky
 • Jméno : Rudolf II. - Rudolf II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Rudolf II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Jméno : Rudolf II. - Rudolf II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Rudolf II. Habsburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.