Počet záznamů: 1  

Jméno : Jan Lucemburský

 1. JménoJan Lucemburský
  Datum a místo narození10.08.1296
  Datum a místo úmrtí26.08.1346 Kresčak
  Období vlády1310 - 1346

Životopis

 • Desátý český král. Byl synem římského panovníka Svaté říše římské Jindřicha VII. Českou korunu získal sňatkem s Eliškou Přemyslovnou, dcerou Václava II. Byl desátým českým králem a současně hrabětem lucemburským, dočasně titulárním králem polským a generálním vikářem římskoněmecké říše v předalpských zemích. Postupem času se ocitl v konfliktu s českou šlechtou a začal pobývat zejména v západní Evropě, čímž si vysloužil přízvisko “Král cizinec". Zasloužil se o zvýšení prestiže českého království a rozšířil ho o Horní Lužici, Chebsko a řadu slezských vévodství.
 • Od roku 1325 nechává Jan Lucemburk razit první zlaté mince u nás a na sever od Alp vůbec. Na počest florentských odborníků, kteří je razili, byly mince nazvány florény. Původně to byly pouze kopie italských mincí, později byly raženy s Janovým portrétem a heraldickým lvem. Sloužily především jako mezinárodní platidlo. Jan Lucemburk podporoval také vydláždění pražských ulic.
 • Proslul též svým rytířským chováním a účastí v bojích a turnajích. Druhou manželkou byla Beatrix Bourbonská.
 • V posledních letech života Jana postihla dědičná oční choroba, kvůli které v roce 1339 oslepl (úplná slepota od r. 1341). Jeho účast v bitvě u Kresčaku (francouzská obec Crécy-en-Ponthieu v regionu Pikardie a departementu Somme) v roce 1346, kde bojoval na straně Francouzů, znamenala spíše dobrovolnou smrt. Známý je jeho výrok: "Toho bohdá nebude, aby český král z boje utíkal".

Poznámka

 • r. 1311 - korunován na českého krále
 • Manželky Jana Lucemburského:
 • Od 1. 9. 1310 Eliška Přemyslovna (*20. 1. 1292 Praha, +28. 9. 1330 Praha), zemřela na tuberkulózu.
 • … Dcera Markéta (*1313, +1341).
 • … Dcera Jitka (*1315, +1349).
 • … Syn Karel IV., původně Václav (*14. 5. 1316, +29. 11. 1378).
 • … Syn Přemysl Otakar (*1318, +1320).
 • … Syn Jan Jindřich (*1322, +1375), moravský markrabě.
 • … Dcera Anna (*27. 3. 1323 Cham v Bavorsku, +3. 9. 1338).
 • … Dcera Eliška (*27. 3. 1323 Cham v Bavorsku, + srpen 1324).
 • Od r. 1334 Beatrix Bourbonská (*1318, +23. 12. 1383).
 • … Syn Václav, zv. Český (*25. 2. 1337 Praha, +8. 12. 1383 Brusel), vévoda lucemburský, brabantský a limburský.
 • … Dcera Bona (historicky nepotvrzeno).

Použitá literatura

 • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
 • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 32
 • Souček Ludvík; Kdo byl kdo; II.; 1981
 • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2, 7, 10-11
 • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 4
 • Froissart Jean; Kronika stoleté války; 1977; s. 40, 219, 221, 228, 230
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 49
 • Kšír Josef; K původu české královny Anny; s. 46, 47
 • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 6, 8, 12, 13-22, 24, 25, 34
 • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 3-4
 • Guth Karel; Hrad; s. 4
 • Marhevská Eva; Páni z Homberka; s. 8
 • Starý Marek; Zemský písař Štěpán z Tetína, jeho původ a potomstvo; s. 30, 33
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 19-37, 39, 40, 48-57, 74-85, 90, 92, 93, 94, 96-98, 104-106, 108-109, 122, 168
Související rody
Lucemburkové
Související událost

3. prosince 1310 - Stoupenci Jana Lucemburského pod vedením mohučského arcibiskupa Petra z Aspeltu zahájili vítězný útok na Prahu.
7. února 1311 - Na Pražském hradě korunován Jan Lucemburský s manželkou Eliškou.
25. listopadu 1315 - Vydána listina, která potvrzovala králův dar pro Bavora z Bavorova v podobě "hory Prácheň".
20. června 1318 - Do Prahy přijely na pozvání svého bratra Jana Lucemburského jeho sestry Marie a Beatrix, aby si z nich vybral uherský král Karol Róbert z Anjou svoji budoucí manželku.
24. června 1318 - Uherský král Karol Róbert z Anjou se zasnoubil před hlavním oltářem blahoslavené Panny ve zbraslavském klášteře s třicetiletou Beatrix, sestrou Jana Lucemburského.
3. července 1318 - Král Jan Lucemburský udělil Mikulášovi II. opavské vévodství jako přímé české léno, naprosto nezávislé na moravském markrabství.
9. února 1321 - Král Jan Lucemburský si při turnaji vážně poranil oko a oslepl na něj.
28. září 1330 - Na tuberkulózu zemřela Eliška Přemyslovna, matka Karla IV.
2. února 1335 - Anna, dcera Jana Lucemburského se vrátila zpět do Prahy.
18. září 1338 - Jan Lucemburský udělil Starému Městu pražskému privilegium k vytvoření vlastního správního centra.
9. srpna 1339 - Po vymření Přemyslovců daroval král Jan Lucemburský jejich znak - plamennou orlici - tridentskému biskupovi Mikuláši.
23. října 1341 - Český král Jan Lucemburský daroval pražské kapitule u sv. Víta na dostavbu nové katedrály desátek výnosů stříbrných dolů v Čechách.
21. listopadu 1344 - Jan Lucemburský spolu se svými syny a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic a doprovodem položil základní kámen ke stavbě chrámu sv. Víta.
26. srpna 1346 - V bitvě u Kresčaku zahynul český král Jan Lucemburský.
Odkazy na další záznamy
(1) - Panovníci
(1) - Historické osoby
(24) - Památky
(4) - Zámek
(19) - Hrad
(1) - Objekt
(12) - Obec
(1) - Místní část
(1) - Další prameny o památce
Obrázky
 • Jméno : Jan Lucemburský - Jan Lucemburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Jan Lucemburský - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Jméno : Jan Lucemburský - Jan Lucemburský - převzato: jihlavský rukopis Zbraslavské kroniky

  Jan Lucemburský - převzato: jihlavský rukopis Zbraslavské kroniky