Počet záznamů: 1

Hrad : Pražský hrad, areál hradu

 1. Typ památkylupa hrad
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa lokalita volně přístupná
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisPražský hrad byl postupně sídlem českých knížat, králů, římských císařů, místodržitelských úřadů a konečně prezidentů republiky. Jeho počátky, zatím ne zcela objasněné, sahají do poloviny 9. století. Kolem roku 880 sem z Levého Hradce přenesl své sídlo Bořivoj I., nejstarší známý člen dynastie Přemyslovců. Pražský hrad se stal ústředím nově budovaného českého státu. Rozsahem byl již tehdy stejný jako dnes. Po obvodě byl opevněn valem a uvnitř plochy byla drobná dřevěná zástavba. Nejstarší kamennou stavbou byl kostel Panny Marie, založený knížetem Bořivojem I. Postupně následovaly kostely sv. Jiří (kolem roku 920) a rotunda sv. Víta (kolem roku 925), na jejímž místě od roku 1060 vyrůstala prostornější bazilika. Valové opevnění bylo vybudováváno několikrát znovu. Zásadní románskou přestavbu zahájil Soběslav I. r. 1135, dokončena byla asi roku 1185. Tehdy byla vybudována kamenná hradba se čtyřmi hranolovými věžemi a s plnými věžicemi na jižní straně, knížecí palác s kaplí a nový biskupský dům. Další stavební aktivitu přinesla vláda Karla IV., který přestavěl královský palác, inicioval stavbu nové katedrály sv. Víta a kostela Všech svatých. R. 1419 dění na Hradě definitivně ukončily husitské války a ani po jejich skončení zde panovníci trvale nesídlili. Po roce 1483 začal pozdně gotickou přestavbu Vladislav Jagellonský (královský palác, Vladislavský sál, oratoř i katedrála, severní parkán se třemi dělovými věžemi). Renesanční úpravy za Ferdinanda I. začaly založením Královské zahrady v severním předpolí, přístupem po mostě. Po požáru v roce 1541 vyrostly i velké šlechtické paláce a domy. Na sklonku renesance se stal Hrad rezidencí císaře Rudolfa II., který stavěl své soukromé pokoje v dnešním jižním křídle, nově postavil severní křídlo se sály a spojovací chodbu, základ křídla středního, které vybudoval až Ferdinand III. (1642 - 43). Koncem 17. století přibyla za mostem Jízdárna. Největší přestavbu přinesla vláda Marie Terezie, která nejprve změnila Rožmberský palác v Ústav šlechtičen a poté celou západní polovinu Hradu v sídlo zámeckého typu. Dostavbu středověkého torza katedrály sv. Víta do dnešní podoby provedla Jednota pro dostavbu chrámu v letech 1873 - 1929. Po roce 1918 byl Hrad upravován pro sídlo prezidenta republiky J. Plečnikem. Další úpravy měly již stále více charakter rekonstrukcí a oprav.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa HradčanyPraha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Praha - plán města, 2007 . 26/J16
  GPS
  50°5'26.138"N, 14°23'58.855"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • pol. 9. st. - počátky Pražského hradu
  • kolem r. 880 - PH se stal sídlem Přemyslovců
  • před r. 890 - založen kostel Panny Marie
  • r. 1041 - hradiště vypáleno vojskem německého císaře Jindřicha III.
  • 1135-1185 - rozsáhlá románská přestavba PH
  • r. 1249 - hrad byl dobyt
  • 19. 2. 1264 - poškozen vichřicí
  • r. 1280 - část severní hradby poškozena sesuvem půdy po vichřici a lijácích
  • r. 1419 - husitské války ukončily stavební činnost
  • r. 1421 - hrad byl dobyt a vypleněn husity
  • po r. 1483 - zahájena pozdně gotická přestavba PH
  • r. 1541 - poškozen požárem
  • po r. 1541 - vystavěny v areálu PH šlechtické paláce a domy
  • r. 1568 - postavena severní brána do hradu (Bonifác Wohlmut)
  • po r. 1568 - postavena východní brána do hradu
  • 1631-1632 - hrad byl obsazen Sasy
  • 1648-1649 - hrad byl obsazen Švédy
  • r. 1757 - hrad byl poškozen při bombardování pruským vojskem
  • po r. 1918 - PH upravován arch. J. Plečnikem pro sídlo prezidenta republiky
  • X. 1999 - VI. 2002 - provedena nová výdlažba Jiřského náměstí a Vikářské ul.
  • 2008 - 2009 - rekonstrukce a postupný archeologický průzkum Jiřské ulice
  • V. 2010 - V. 2011 - rekonstrukce a archeologický průzkum Zlaté uličky

  Majitel

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 135, 155, 157, 161. 247, 249, 255, 334, 335
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 98-100
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • lupa Kolektiv autorů; Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla; s. 30
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • lupa Kolektiv autorů; Toulavá kamera; 2005; s. 157-158
  • lupa Krob Miroslav; Pražský hrad
  • lupa Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 4, 5, 8-11, 82
  • lupa kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 28-30
  • lupa Štědronský František; Zbraslav pohřebiště českých králů ve středověku; s. 9
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 5, 26, 41, 53
  • lupa Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 3-7, 31, 39, 43, 45; obr. 1-2, 3, 40, 58, 61, 71-73
  • lupa Doležal Jiří; Historická města ČSSR; 1968; obr. 118
  • lupa Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12-14, 16, 22-27, 32, 34, 36, 86
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 34
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa Burian Jiří; Pražský hrad; s. 1; obr. 1, 20, 27
  • lupa Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. II., 5
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; s. 3, 4; obr. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, I
  • lupa Procházka Viktor; Pražský hrad; reprezentační prostory; obr. I.
  • lupa Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 11-17
  • lupa Lukeš Zdeněk; Plečnikovy jižní zahrady Pražského hradu; s. 15
  • lupa Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • lupa Svoboda Jiří; Češi a Slováci v dávné minulosti; 1979; s. 1
  • lupa Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  • lupa Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 2
  • lupa Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 1-5, 7, 18
  • lupa Všetečka Jiří; Pražský chodec; Kniha fotografií Prahy na motivy Vítězslava Nezvala; 1985; s. 96

  Události

  Související událost

  lupa 25. dubna 1142 - Při obléhání Pražského hradu Konrádem II. Znojemským lehl kostel sv. Jiří popelem.
  lupa 19. února 1264 - Pražský hrad poškozen vichřicí.
  lupa 7. února 1311 - Na Pražském hradě korunován Jan Lucemburský s manželkou Eliškou.
  lupa 8. května 1394 - Václav IV. byl zajat na popud Zikmunda českými pány a držen Pražském hradě.
  lupa 13. března 1498 - Český zeman Dalibor z Kozojed byl zbaven šlechtického titulu a na plácku mezi purkrabstvím Pražského hradu a Černou věží mu kat sťal hlavu.
  lupa 2. června 1541 - Velký požár poškodil klášter sv. Jiří a mnoho jiných hradních budov Pražského hradu.
  lupa 3. března 1567 - Za přítomnosti císaře Maxmiliána zahájen na Pražském hradě sněm stavů království českého.
  lupa 1. března 1580 - Na Pražském hradě zemřela Eleonora Habsburská.
  lupa 16. září 1597 - Rudolf II. povolil střelcům postavit u zdi Pražského hradu byty (vznik Zlaté uličky).
  lupa 20. ledna 1612 - Na Pražském hradě zemřel Rudolf II., císař římsko-německý, král uherský a český.
  lupa 3. dubna 1621 - Na Pražském hradě začalo zasedání exekuční komise.
  lupa 25. července 1648 - Švédské vojsko na rozkaz švédské královny Kristýny I. vtrhlo do Prahy a vyrabovalo umělecké sbírky Rudolfa II.
  lupa 6. dubna 1782 - Císařským nařízením bylo přikázáno rozprodat ve veřejné dřažbě zbytky rudolfínských sbírek Pražského hradu.
  lupa 29. června 1875 - Na Pražském hradě zemřel český král Ferdinand V.
  lupa 29. října 1918 - Na Pražském hradě byla vztyčena československá vlajka a stráž tam zaujaly sokolské hlídky.
  lupa 31. října 1918 - Na Pražský hrad dorazila komise Národního výboru ve složení V. V. Štech a Z. Wirth, aby převzala od zámeckého hejtmana veškerý hradní inventář (odhadnutý na 20 milionů tehdejších korun) a soupis věcí zapůjčených do Vídně.
  lupa 21. září 1937 - Smuteční průvod s rakví s prezidentem Osvoboditelem vezenou na lafetě houfnice tažené třemi páry dělostřeleckých koní opustil Pražský hrad.
  lupa 1. května 1993 - K plnění úkolů spojených s poskytováním servisu Kanceláři prezidenta republiky byla zřízena Správa Pražského hradu, příspěvková organizace KPR.
  lupa 5. prosince 1997 - Na Jiřském náměstí na Pražském hradě se po páté rozsvítil vánoční strom.
  lupa 1. června 2001 - Správa Pražského hradu uspořádala první setkání Dětských přátel Pražského hradu.
  lupa 1. června 2011 - Po roční celkové rekonstrukci znovu zpřístupněna Zlatá ulička na Pražském hradě.
  lupa 5. března 2016 - Za přítomnosti pražského arcibiskupa Dominika Duky a prezidenta Miloše Zemana podepsali zástupci církve a Pražského hradu dohodu o vyrovnání majetku.

  Poznámky

  Poznámka

  • Podle Guinessovi knihy rekordů je Pražský hrad největším historickým hradem na světě (72 800 m²)
  • kolem r. 925 - kníže Václav založil na staroslovanském hradišti rotundu
  • 7. 2. 1311 - korunován Jan Lucemburský s manželkou Eliškou
  • 29. 11. 1378 - zemřel zde Karel IV.
  • 8. 5. 1394 - Václav IV. byl zajat na popud Zikmunda českými pány a držen Pražském hradě
  • 22. 8. 1471 - Ladislav, prvorozený syn polského krále, korunován na Pražském hradě na českého krále
  • 3. 3. 1567 - za přítomnosti císaře Maximiliána zahájen na Pražském hradě sněm stavů království českého
  • 20. 1. 1612 - zemřel zde Rudolf II.
  • 5. 8. 1646 - Ferdinand IV. korunován na Pražském hradě za českého krále
  • 6. 4. 1782 - císařským nařízením bylo přikázáno rozprodat ve veřejné dřažbě zbytky rudolfínských sbírek Pražského hradu
  • r. 1791 - na Pražském hradě byl korunován Leopold II.
  • 1810 - 1816 - díky pohostinnosti Františka I. zde našel útočiště Karel X.
  • r. 1836 - na Pražském hradě se uskutečnila poslední korunovace, a to Ferdinanda V.
  • 29. 6. 1875 - zemřel zde poslední korunovaný český král Ferdinand V.
  • r. 1918 - v areálu hradu byl prováděn intenzivní a pietní archeologický průzkum
  • r. 1920 - prvním archivářem nového archivu na Pražském hradě se stal Dr. Jan Morávek
  • 1920-1928 – v areálu hradu byl prováděn intenzivní a pietní archeologický průzkum
  • 50. léta 20. st. - Archiv Pražského hradu převzal fond zrušené Jednoty pro dostavbu katedrály s pozůstalostmi stavitelů
  • r. 1954 - vznikl Archiv Kanceláře prezidenta republiky
  • r. 1957 - Archiv Pražského hradu převzal péči o kapitulní archivní a historické knižní fondy
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku (+ České korunovační klenoty /1962/)
  • 1965-1967 - zhotovena kopie Svatováclavské koruny (SuPŠ v Turnově)
  • r. 1968 - kopie Svatováclavské koruny slavnostně předána prezidentu republiky Ludvíku Svobodovi
  • 1. 1. 1977 - Chotkovy sady přešly pod správu Pražského hradu (Správa Pražského hradu)
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
  • r. 1996 - konala se výstava "Plečnik - architektura pro novou demokracii" na Pražském hradě
  • 3. 12. 1999 - již podeváté se na Jiřském nám. rozsvítil vánoční strom

  Obrázky

  Obrázky

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Národního divadla - foto ze 3. 4. 2005

   pohled od Národního divadla - foto ze 3. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od jihovýchodu - kresba: Petr Chotěbor

   pohled od jihovýchodu - kresba: Petr Chotěbor

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - celkový pohled - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

   celkový pohled - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - letecký pohled - foto z 80. let 20. století

   letecký pohled - foto z 80. let 20. století

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Alšova nábřeží - foto z 2. 4. 2005

   pohled z Alšova nábřeží - foto z 2. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - plán areálu - kresba: Petr Chotěbor

   plán areálu - kresba: Petr Chotěbor

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled ze Švermova mostu - foto z r. 2004

   pohled ze Švermova mostu - foto z r. 2004

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - noční pohled (svítící srdce) z Platnéřské ulice - foto z r. 2002

   noční pohled (svítící srdce) z Platnéřské ulice - foto z r. 2002

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od paláce Kultury na Vyšehradě - foto ze 3. 4. 2005

   pohled od paláce Kultury na Vyšehradě - foto ze 3. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled ze Smetanova nábřeží - foto ze 3. 4. 2005

   pohled ze Smetanova nábřeží - foto ze 3. 4. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - večerní pohled z Petřína - foto z 25. 5. 2005

   večerní pohled z Petřína - foto z 25. 5. 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Královského letohrádku - foto z poč. 21. st.

   pohled od Královského letohrádku - foto z poč. 21. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled do Zlaté uličky (A. Slavíček) - pohlednice z pol. 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled do Zlaté uličky (A. Slavíček) - pohlednice z pol. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled do Zlaté uličky - foto ze září 2005

   pohled do Zlaté uličky - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled do Zlaté uličky - foto ze září 2005

   pohled do Zlaté uličky - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled Jiřskou ulicí - foto ze září 2005

   pohled Jiřskou ulicí - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na Jízdárenský dvůr - foto ze září 2005

   pohled na Jízdárenský dvůr - foto ze září 2005

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Strahova - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Strahova - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Hradčanského náměstí - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Hradčanského náměstí - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Petřína - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Petřína - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice kolem r. 1961 (soukromá sbírka)

   pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice kolem r. 1961 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Alšova nábřeží - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

   pohled z Alšova nábřeží - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Čechova mostu - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Čechova mostu - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Křižovnického náměstí - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Křižovnického náměstí - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Klárova - pohlednice kolem r. 1944 (soukromá sbírka)

   pohled od Klárova - pohlednice kolem r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Letné - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Letné - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Valdštejnské ulice - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Valdštejnské ulice - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Valdštejnského paláce - pohlednice kolem r. 1927 (soukromá sbírka)

   pohled od Valdštejnského paláce - pohlednice kolem r. 1927 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Belvedéru - pohlednice kolem r. 1927 (soukromá sbírka)

   pohled od Belvedéru - pohlednice kolem r. 1927 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Belvedéru - pohlednice kolem r. 1916 (soukromá sbírka)

   pohled od Belvedéru - pohlednice kolem r. 1916 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Petřína - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

   pohled z Petřína - pohlednice z r. 1945 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled do Zlaté uličky - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled do Zlaté uličky - pohlednice z 2. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled do Zlaté uličky - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled do Zlaté uličky - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Petřína - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Petřína - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z mostu Legií - foto z poč. 21. st.

   pohled z mostu Legií - foto z poč. 21. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Petřína - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Petřína - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Alšova nábřeží - foto kolem r. 2000

   pohled z Alšova nábřeží - foto kolem r. 2000

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - zimní pohled od Petřína - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

   zimní pohled od Petřína - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice kolem r. 1962 (soukromá sbírka)

   pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice kolem r. 1962 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Novotného lávky - pohlednice kolem r. 1941 (soukromá sbírka)

   pohled z Novotného lávky - pohlednice kolem r. 1941 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Novotného lávky - pohlednice kolem r. 1918 (soukromá sbírka)

   pohled z Novotného lávky - pohlednice kolem r. 1918 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Karlova mostu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Karlova mostu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - noční pohled od Smetanova nábřeží - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   noční pohled od Smetanova nábřeží - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Alšova nábřeží - foto z r. 1997

   pohled z Alšova nábřeží - foto z r. 1997

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Rašínova nábřeží - foto z r. 1997

   pohled z Rašínova nábřeží - foto z r. 1997

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Petřínské rozhledny - foto z r. 1997

   pohled z Petřínské rozhledny - foto z r. 1997

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Petřína - pohlednice kolem r. 1916 (soukromá sbírka)

   pohled od Petřína - pohlednice kolem r. 1916 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Petřína - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled od Petřína - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od Vltavy přes Karlův most - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

   pohled od Vltavy přes Karlův most - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - Nové zámecké schody s ohradní zdí Rajské zahrady - foto z 23. 10. 2007

   Nové zámecké schody s ohradní zdí Rajské zahrady - foto z 23. 10. 2007

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - letecký pohled na areál Pražského hradu - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

   letecký pohled na areál Pražského hradu - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - archeologický průzkum probíhající v Jiřské ul. - foto z 23. 10. 2008

   archeologický průzkum probíhající v Jiřské ul. - foto z 23. 10. 2008

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - archeologický průzkum probíhající v Jiřské ul. - foto z 23. 10. 2008

   archeologický průzkum probíhající v Jiřské ul. - foto z 23. 10. 2008

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled od stanice metra Vyšehrad - foto z 18. 4. 2009

   pohled od stanice metra Vyšehrad - foto z 18. 4. 2009

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad v r. 1010 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

   pohled na hrad v r. 1010 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad v r. 1210 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

   pohled na hrad v r. 1210 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad v r. 1410 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

   pohled na hrad v r. 1410 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad v r. 1510 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

   pohled na hrad v r. 1510 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad v r. 1610 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

   pohled na hrad v r. 1610 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad v r. 1810 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

   pohled na hrad v r. 1810 - kresba, Viktor Procházka (fix, papír)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - zimní pohled z Hradčanského náměstí - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

   zimní pohled z Hradčanského náměstí - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - zimní pohled do Zlaté uličky - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

   zimní pohled do Zlaté uličky - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - zimní pohled do Zlaté uličky - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

   zimní pohled do Zlaté uličky - foto z r. 2010 (encyklopedie Wikipedia)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na hrad z ul. Chotkova - foto z 29. 3. 2010

   pohled na hrad z ul. Chotkova - foto z 29. 3. 2010

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - plastika Lva (V. Makovský; 1964) na pylonu před severní bránou - foto z 23. 4. 2010

   plastika Lva (V. Makovský; 1964) na pylonu před severní bránou - foto z 23. 4. 2010

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na areál hradu z Petřínské rozhledny - foto z 21. 7. 2011

   pohled na areál hradu z Petřínské rozhledny - foto z 21. 7. 2011

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled na areál hradu z Vlašské ul. - foto z 28. 3. 2012

   pohled na areál hradu z Vlašské ul. - foto z 28. 3. 2012

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - info plánek

   info plánek

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Valdštejnské ul. - pohlednice ze 40. let 20. st.

   pohled z Valdštejnské ul. - pohlednice ze 40. let 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - Staré zámecké schody - pohlednice ze 40. let 20. st.

   Staré zámecké schody - pohlednice ze 40. let 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Karlova mostu - pohlednice z poč. 20. st.

   pohled z Karlova mostu - pohlednice z poč. 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice z 1. pol. 20. st.

   pohled ze Smetanova nábřeží - pohlednice z 1. pol. 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - noční pohled z Dvořákova nábř. - pohlednice z 80. let 20. st.

   noční pohled z Dvořákova nábř. - pohlednice z 80. let 20. st.

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Petřína (fotorytina, A. Jaroslav) - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Petřína (fotorytina, A. Jaroslav) - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled ze Smetanova nábř. (fotorytina, A. Rajsnov) - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled ze Smetanova nábř. (fotorytina, A. Rajsnov) - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z Karlova mostu - Novoroční přání ze 70 let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z Karlova mostu - Novoroční přání ze 70 let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - pohled z nám. Jana Palacha - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled z nám. Jana Palacha - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Pražský hrad, areál hradu - noční pohled z nám. Jana Palacha - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)

   noční pohled z nám. Jana Palacha - pohlednice ze 70. let 20. st. (soukromá sbírka)Záznam „Hrad : Pražský hrad, areál hradu“ aktualizován: