Number of the records: 1  

Chateau : Dlouhá Lhota

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o jednopatrový obdélný objekt s válcovou věžičkou v ose, krytou helmicí. Stojí v jihovýchodní části obce a přiléhá k němu anglický park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Dlouhá Lhota
  District
  Příbram
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • r. 1630 - tvrz poprvé doložena
  • třicetiletá válka - vypálena
  • kolem r. 1800 - na jejím místě postaven barokní zámek
  • konec 18. st. - upravován klasicistně

  Owner

  • do konce 20. st. - stát (zemědělský podnik)
  • 21. st. - soukromý majetek (hotel a muzeu skla)

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 11
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 57-58
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 261
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 100
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.panstvi.cz
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • XII. 2008 - zámecký areál (bez parku 27 000 m²) nabízen k prodeji za 22 500 000,- Kč

  Pictures

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   pohled z přístupové cesty - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   pohled z přístupové cesty - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   pohled z přístupové cesty - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   pohled z přístupové cesty - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   hospodářská budova v areálu - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   hospodářské budovy v areálu - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   pohled se sousedící komunikace - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   hospodářská budova v areálu - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   hospodářské budovy v areálu - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   hospodářská budova v areálu - foto z 19. 8. 2006

  • Zámek : Dlouhá Lhota

   hospodářské budovy v areálu - foto z 19. 8. 2006