Number of the records: 1  

Keyword : barok

  1. Keywordbarok
    Otherraný barok
    vrcholný barok
    DescriptonVůdčí sloh evropského umění v 17. a 18. st. Původně označení vytýkající nepravidelnost, zvláštnost, bizarnost tohoto umění, později úhrnný název pro specifickou podobu stavitelství, sochařství, malířství a umělecké řemeslo.

Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 27, 44, 175
Related term
umělecký směr
Links to another records
(1) - Historical persons
(1000+) - Monuments
(1000+) - Chateau
(29) - Castle
(33) - Fort
(86) - Palace
(14) - Summer-house
(10) - Object
(4) - Area
(422) - Village
(59) - Part of city
(1) - eco-index
(3) - Heslář
Note
  • Vedle baroka jako období mluví se také někdy o baroku jako zjevu nadcházejícím v pozdních fázích jiných slohových epoch (antický barok, gotický barok).