Number of the records: 1  

Subject h. : anglický park

 1. Subject h.anglický park
  DescriptonMá podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se třídají louky, lesíky i jednotlivé stromy (solitéry).

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 194, 100
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 15, 153
  Related term
  park
  Links to another records
  (78) - Monuments
  (75) - Chateau
  (1) - Palace
  (2) - Area
  (2) - Village
Number of the records: 1  
Record „Subject h. : anglický park“ updated: