Number of the records: 1  

Subject h. : anglický park

  1. Subject h.anglický park
    DescriptonMá podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se třídají louky, lesíky i jednotlivé stromy (solitéry).

Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 194, 100
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 15, 153
Related term
park
Links to another records
(72) - Monuments
(69) - Chateau
(1) - Palace
(2) - Area
(2) - Village