Number of the records: 1  

Keyword : park

  1. Keywordpark
    DescriptonZvlášť upravený výsek přírody chráněný výsadami a příkazy, který od novověku obklopuje zámky a paláce. Soukromý nebo veřejný, na venkově nebo ve městě, neohrazený nebo ohrazený živým nebo skrytým či jiným plotem nebo zdí. Střídání slohů i změny dobového názoru vedou také k obměnám podoby parku.

Books

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 194
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 153
Links to another records
(435) - Monuments
(395) - Chateau
(13) - Castle
(6) - Fort
(2) - Palace
(16) - Summer-house
(3) - Area
(7) - Village
(4) - Part of city
(7) - Heslář
Note
  • Kde zámek vznikl přestavbou hradu, bývá spojen s parkem za někdejším příkopem spojovací chodbou nebo mostem.