Number of the records: 1  

Keyword : kulturní památka

  1. DescriptonJedná se o hmotný doklad historického vývoje, jehož hodnota historická, umělecká, vědecká či technická má takový význam, že je v zájmu společnosti zachovat ji dalším generacím.

Books

  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 10-12
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 152, 115
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5
Related event

3. května 1958 - Břevnovský klášter spolu s Markétskou zahradou byl prohlášen za kulturní památku.
26. dubna 1991 - Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči byla z iniciativy Českého svazu ochránců přírody z Prahy 7 prohlášena za kulturní památku.
Links to another records
(1000+) - Monuments
(772) - Chateau
(226) - Castle
(313) - Fort
(5) - Feudal residence
(86) - Palace
(15) - Summer-house
(2) - publisher
(36) - soubor předmětových kategorií
(1) - Object
(4) - Village
(1) - Part of city