Number of the records: 1  

Keyword : kulturní památka

 1. DescriptonJedná se o hmotný doklad historického vývoje, jehož hodnota historická, umělecká, vědecká či technická má takový význam, že je v zájmu společnosti zachovat ji dalším generacím.

  Books

  • Kaigl Jan; Památkový zákon; 2004; s. 10-12
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 152, 115
  • Buříval Zdislav; Koncepce dalšího rozvoje státní památkové péče v Hlavním městě Praze; 1975; s. 5
  Related event

  3. května 1958 - Břevnovský klášter spolu s Markétskou zahradou byl prohlášen za kulturní památku.
  26. dubna 1991 - Stará čistírna odpadních vod v Praze - Bubenči byla z iniciativy Českého svazu ochránců přírody z Prahy 7 prohlášena za kulturní památku.
  Links to another records
  (1000+) - Monuments
  (772) - Chateau
  (227) - Castle
  (313) - Fort
  (5) - Feudal residence
  (86) - Palace
  (15) - Summer-house
  (2) - publisher
  (36) - soubor předmětových kategorií
  (1) - Object
  (2) - Village

Record „Keyword : kulturní památka“ updated: