Number of the records: 1  

Palace : Bissingenský palác

 1. Other titlesSchwarzenberský palác
  Monument type palác
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPalác vznikl přestavbou dvou původně gotických domů, které přestože byly spojeny jak funkčně, tak i komunikačně, ve fasádě sjednoceny nebyly. Dvojdům se spojenými dvorky je zčásti dvoupatrový s osmiosým průčelím ve středu s portálem a zčásti patrový s čtyřosým průčelím.
Village
Staré Město, Spálená 17/90, 19/91Praha
District
Praha 1
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 12D - plán měst

Building progress

 • r. 1377 - doloženy dva gotické domy
 • 18. st. - barokně upraven dům čp. 90 (stavitel Ignazzio Palliardi)
 • r. 1723 - hrázděné patro domu čp. 91 nově vystavěno z kamene
 • r. 1872 - přikoupen dům čp. 91 (snesena dělící dvorní zeď a oba domy spojeny)
 • r. 1914 - stavebně propojeny interiéry obou domů
 • r. 1920 - ve dvoře byla postavena budova tiskárny
 • r. 1940 - dvojdům upraven pro potřeby peněžního ústavu (arch. Fr. Čermák)

Owner

 • od r. 1719 - Karel Gottlieb svobodný pán z Bissingen (komorní rada)
 • od r. 1853 - Karel kníže ze Schwarzenberku
 • od 2. čtvrtiny 20. st. - Svaz československých hospodářských družstev

Books

 • Hlavsa V.; Praha, plán kulturních památek; 1960; s. 52
 • Ledvinka Václav; Pražské paláce; Encyklopedický ilustrovaný přehled; 1995; s. 69-70
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 22
 • Flegl Michal; Praha, průvodce; 1990; s. 256
Keywords
gotika * renesance * barok
Related persons
Palliardi, Ignác Jan Nep.
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1920 - v přízení čp. 91 vznikla restaurace
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1973 - proveden stavebněhistorický průzkum objektu
 • Pictures
 • Palác : Bissingenský palác - pohled ze Spálené ulice - foto z 19. 5. 2005

  pohled ze Spálené ulice - foto z 19. 5. 2005

 • Palác : Bissingenský palác - pohled od křižovatky ulic Spálené a Lazarské - foto z 19. 5. 2005

  pohled od křižovatky ulic Spálené a Lazarské - foto z 19. 5. 2005

 • Palác : Bissingenský palác - pohled na část paláce připojenou v 19. st. - foto z 19. 5. 2005

  pohled na část paláce připojenou v 19. st. - foto z 19. 5. 2005

 • Palác : Bissingenský palác - průjezd objektem - foto z 19. 5. 2005

  průjezd objektem - foto z 19. 5. 2005

 • Palác : Bissingenský palác - detail erbu nad průjezdem - foto z 19. 5. 2005

  detail erbu nad průjezdem - foto z 19. 5. 2005

 • Palác : Bissingenský palác - nádvoří paláce - foto z 19. 5. 2005

  nádvoří paláce - foto z 19. 5. 2005