Number of the records: 1  

Keyword : gotika

 1. Keywordgotika
  Otherraná gotika
  pozdní gotika
  DescriptonOznačení středověkého výtvarného umění a architektury, kterou vyznačuje zdůrazněná výšková dispozice a odhmotnění stavby, umožněné novými konstruktivními prostředky. Ornament používá nejčastěji stylizovaných rostlinných tvarů, je časem bohatší a pohyblivější. Plastika je zprvu součástí architektury, postupně se však uvolňuje z architektonické vázanosti. Gotika přinesla i mimořádný rozvoj a zdokonalení uměleckých řemesel.

  Books

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 72, 111, 117, 128, 175
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 319-320, 321
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 58
  • Goňa Karel; Umělecký zámečník; Odborné nauky II.; 1972; s. 53-54
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 51-53, 57-62, 72, 83, 86, 89, 91, 105, 136-139, 148-156
  Related term
  umělecký směr
  Links to another records
  (621) - Monuments
  (244) - Chateau
  (233) - Castle
  (102) - Fort
  (3) - Feudal residence
  (18) - Palace
  (3) - Summer-house
  (1) - publisher
  (8) - soubor předmětových kategorií
  (8) - Object
  (1) - Area
  (315) - Village
  (45) - Part of city
  (9) - Heslář

  Note

  • Označení výtvarného slohu zhruba od pol. 12. st. (ve Francii, kde se zrodil) do poč. 16. st. (v severní Evropě).
  • Název zavedl v pol. 16. st. G. Vasari z přezdívky pro "barbarské" umění středověku (také "německý" styl), spojované mylně s Góty, a teprve kolem pol. 19. st. byl použit jako ujasněné označení pro sloh a epochu.
Number of the records: 1  
Record „Keyword : gotika“ updated: