Počet záznamů: 1  

Objekt : Jiřský klášter

 1. Památka Pražský hrad, areál hradu
  Typ památky objekt
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisPrvní klášter v Čechách založen při bazilice sv. Jiří. Zakladatelkou ženského benediktinského kláštera byla Mlada, sestra knížete Boleslava II. Klášterní budova byla v prvé fázi křídlem mezi prodlouženou bazilikou a severním opevněním hradiště. Východně od tohoto křídla byla ve fragmentech dochována kaple Panny Marie. Z ostatních částí původního kláštera se nedochovalo nic.Po požáru v roce 1142 byl klášter přestavěn v románském slohu. Dochovanou částí je kaple sv. Anny (původně Panny Marie). V 2. polovině 14. století byl klášter s kaplí přestavěn, kaple prodloužená k východu sloužila jako domácí kaple konventu a pohřebiště abatyší. Do dnešní podoby rozsáhlého komplexu kolem dvou dvorů byl klášter přestavěn v letech 1657-80. Sto let na to byl klášter zrušen císařem Josefem II., užíván jako dělostřelecká kasárna. K poslední velké rekonstrukci a statickým zajištěním křídel kláštera došlo v letech 1962-72.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Hradčany, Jiřské nám. 33, 222Praha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Pražská památková rezervace, 2013
  GPS
  50°5'29.295"N, 14°24'8.944"E

  Stavební vývoj

  • r. 973 - založen benediktinský klášter
  • konec 10. st. - postavena kaple sv. Anny
  • po r. 1142 - přestavěn v románském slohu
  • r. 1242 - poškozen požárem
  • r. 1280 - část objektu poškozena sesuvem půdy po vichřici a lijácích
  • 2. pol. 14. st. - přestavěn
  • 1419-1436 - klášter zpustošen husity
  • po r. 1437 - klášter opravován
  • 1657-1691 - rozsáhlá barokní přestavba (stavitel C. Lurago)
  • 1962-1972 - rozsáhlá rekonstrukce (arch. Fr. Cubr a J. Pilař)

  Majitel

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu, Národní galerie)

  Použitá literatura

  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • Kolektiv autorů; Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla; s. 6
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 75
  • Chotěbor Petr; Pražský hrad; Bazilika sv. Jiří, stavební historie a průvodce
  • kolektiv autorů; Pražský hrad
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; s. 4
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 4
  • Guth Karel; Hrad; s. 3
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 10
  • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 7, 11 + plánek
  • kolektiv autorů; Státní galerie České republiky; Průvodce; 1998; s. 83
  • kolektiv autorů; Národní galerie v Praze; Výroční zpráva 1999; 2000; s. 9, 11, 18
  Klíčová slova
  klášter * kaple * rekonstrukce * hradiště * husitské války * válka * zajímavost * barok * románský sloh * freska * náhrobník * restaurování * požár * GPS
  Související osobnosti
  Boleslav II., 929/935 - 7. 2. 999 Josef II., 13. 3. 1741 - 20. 2. 1790 Lurago, 1615-1684, Carlo
  Související rody
  Přemyslovci * Habsburkové * Benediktini * Luragové (rodina)
  Související událost

  8. února 994 - V klášteře sv. Jiří zemřela Mlada, dcera knížete Boleslava I.
  9. dubna 1345 - Zemřela abatyše kláštera sv. Jiří na hradě pražském Žofie z Pětichvost.
  2. června 1541 - Velký požár poškodil klášter sv. Jiří, chrám sv. Víta a mnoho jiných (hradních) budov Pražského hradu.
  11. března 1976 - V Jiřském klášteře na Pražském hradě byly veřejnosti zpřístupněny sbírky českého umění od nejstaršího po baroko.
  Odkaz na www
  www.hrad.cz ; http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce

  Poznámka

  • r. 1782 - zrušen klášter
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1976 - restaurovány fragmenty figurálních románských fresek (V. Berger, A. Martan)
  • r. 1976 - restaurovány dvě barokní kované zlacené mříže u náhrobníku abatyše Kunhuty (M. Prokop)
  • po r. 1990 - došlo k politováníhodné akci Národní galerie, kdy staré české umění bylo s naprostým cinizmem přestěhováno do záplavové oblasti (do Anežského kláštera)
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví

  Obrázky

  • Objekt : Jiřský klášter

   pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

  • Objekt : Jiřský klášter

   pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

  • Objekt : Jiřský klášter

   pohled z uličky U Daliborky - foto z IX. 2005

  • Objekt : Jiřský klášter

   pohled z Jiřské ulice - foto z IX. 2005