Number of the records: 1  

Chateau : Březina

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonPočátkem 19. století byl nedaleko zřícenin hradu vystavěn zámek.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Březina, čp. 34
  District
  Rokycany
  County
  Plzeňský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 65E
  On map
  516 m n. m.
  5,5 km jižně od obce Radnice
  GPS
  49°48'48.140"N, 13°36'18.233"E

  Building progress

  • poč. 19. st. - postaven empírový zámek
  • po r. 1808 - založen rozsáhlý anglický park s mnoha vzácnými dřevinami
  • r. 1934 - v zámeckém parku postavena kaple (zasvěcená sv. Terezii)

  Owner

  • do r. 1808 - Jáchym hrabě Sternberg (významný cestovatel a první český vzduchoplavec)
  • od r. 1808 Šternberk, Kašpar Maria (zakladatel Národního muzea; bratr Jáchyma)
  • do r. 1949 Šternberkové
  • 1949 - 2002 - stát (Lesnické učiliště)
  • od 90. let 20. st. - Zdeněk Šternberg

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 45
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 205
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 41-42
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 72
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 136
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 61
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 47
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • 30. léta 20. st. - často zde pobýval Vlasta Burian
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 90. léta 20. st. - v restituci navrácen rodině Šternberků

  Pictures

  • Zámek : Březina

   pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985, s. 41 (foto J. Nechvátal)'

  • Zámek : Březina

   pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled na zámek od západu - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled do zámeckého parku - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled do zámeckého parku - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled do zámeckého parku - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled do zámeckého parku - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   pohled do zámeckého parku - foto z 21. 7. 2012

  • Zámek : Březina

   kaple v zámeckém parku, pohled od západu - foto z 21. 7. 2012