Number of the records: 1  

Chateau : Bystré

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility nepřístupná památka
  DescriptonTvrz byla postavena po roce 1533. V letech 1654 - 55 byla přestavěna na zámeček. V letech 1586 - 90 byl u tvrze postaven renesanční zámek, který byl v roce 1645 vydrancován švédskými vojáky. Postupně spolu oba objekty stavebně splynuly. V 18. a 19. století byl zámek upravován. V roce 1978 vyhořel a celý vnitřek zámku se propadl. Objekt byl poté zrekonstruován do původní podoby.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Bystré, Zámecká 1
District
Svitavy
County
Pardubický kraj
Country
Czechia
On map
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C5
On map
612 m n. m.

Building progress

 • po r. 1533 - postavena tvrz
 • 1586 - 1590 - postaven renesanční zámek
 • 1654 - 55 - tvrz přestavěna na zámeček
 • r. 1645 - zámek vydrancován Švédy
 • po r. 1710 - již spojené objekty přestavěny barokně
 • 19. st. - zámek upravován, kolem zámky vybudován anglický park
 • r. 1978 - značně poškozen požárem
 • po r. 1978 - zrekonstruován do původní podoby

Owner

 • r. 1601 - Jan Bezdružický z Kolovrat
 • od r. 1945 - stát (Domov pro osoby s mentálním postižením)

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 56
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 64
 • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 4
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 61-62
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 78
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 155
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 53
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 72
 • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 634
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Zámek : Bystré - žádost o pomoc

  žádost o pomoc