Number of the records: 1  

Chateau : Ďáblice

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonJedná se o jednopatrový dvoukřídlý objekt. Nad vstupem jsou plastiky sv. Václava a andělů, patrně od Ignáce Františka Platzera. V zámecké kapli se dochoval původní oltář, řezbářská výzdoba a fresky.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Ďáblice, U Parkánu 30/4Praha
District
Praha 8
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia

Building progress

 • r. 1620 - tvrz poprvé doložena
 • třicetiletá válka - patrně zpustošena
 • r. 1731 - tvrz zničena požárem
 • 1754-1755 - tvrz přestavěna na barokní dvoukřídlý zámek s kaplí
 • poč. 20. st. - zámecká kaple rozšířena

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 39
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 95
 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 29-30
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 238
 • kolektiv autorů; Památky Prahy 8; Zámecká kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích; 2013
Keywords
třicetiletá válka * válka * požár * barok * kaple * plastika * freska
Related persons
Platzer, Ignác František
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Zámek : Ďáblice - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 29 (foto J. Javorský)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 29 (foto J. Javorský)"