Number of the records: 1  

Chateau : Ctěnice

 1. Other titlesKočárovna
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonPoprvé je tvrz uváděna v roce 1372. Kolem roku 1550 byla přestavěna na renesanční zámek, který dnešní podobu získal v průběhu 18. století.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Part of city
Ctěnice (Vinoř) Bohdanečská 1/259
District
Praha 9
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia
On map
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3

Building progress

 • r. 1372 - tvrz poprvé doložena
 • kolem r. 1550 - přestavěna na renesanční zámek
 • 17. st. - upravován barokně
 • 18. st. - upraven do dnešní klasicistní podoby
 • 1997-2004 - areál prošel celkovou obnovou

Owner

 • r. 2000 - Pražská informační služba

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 62
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 81
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 167
 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 23-24
 • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 413
www
www.pis.cz ; http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; http://www.muzeumprahy.cz/1355-zamecky-areal-ctenice/
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Pictures
 • Zámek : Ctěnice - zámecký areál - foto z r. 2000

  zámecký areál - foto z r. 2000