Number of the records: 1  

Chateau : Ctěnice

 1. Other titlesKočárovna
  Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility regulovaný vstup
  Classification kulturní památka
  DescriptonPoprvé je tvrz uváděna v roce 1372. Kolem roku 1550 byla přestavěna na renesanční zámek, který dnešní podobu získal v průběhu 18. století.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Part of city
  Ctěnice (Vinoř) Bohdanečská 1/259
  District
  Praha 9
  County
  Hlavní město Praha
  Country
  Czechia
  On map
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3

  Building progress

  • r. 1372 - tvrz poprvé doložena
  • kolem r. 1550 - přestavěna na renesanční zámek
  • 17. st. - upravován barokně
  • 18. st. - upraven do dnešní klasicistní podoby
  • 1997-2004 - areál prošel celkovou obnovou

  Owner

  • r. 2000 - Pražská informační služba

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 62
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 81
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 167
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 23-24
  • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 413
  www
  www.pis.cz ; http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; http://www.muzeumprahy.cz/1355-zamecky-areal-ctenice/
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Zámek : Ctěnice

   zámecký areál - foto z r. 2000