Počet záznamů: 1  

Hrad : Strakonice

 1. Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisVodní hrad byl postavenna pravém břehu Otavy nedaleko jejího soutoku s Volyňkou, zřejmě v 80. letech 12. století. V letech 1260 - 80 byl rozšířen. Na přelomu 15. a 16. století prošel hrad pozdně gotickou přestavbou. Během třicetileté války byl několikrát vypleněn. Při následné opravě v letech 1637 - 57 byly sneseny některé hradní věže. Barokně byl hrad upravován na počátku 18. století. Při poslední přestavbě v letech 1939 - 40 bylo prakticky zničeno severní hradní křídlo. Jedná se o areál (tvořený pozdně gotickou věží, hradební zdí s vysokou okrouhlou věží, protáhlým palácem, zámeckým křídlem a hospodářskými budovami), který vznikl spojením hradu s komendou johanitů k níž přiléha kostel sv. Prokopa
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Strakonice, Pod hradem 50
  Okres
  Strakonice
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 134B
  Jihočeským krajem – památky, příroda
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Na mapě
  Edice KČT č. 68. Pootaví, Sušicko a Strakonicko
  GPS
  49°15'29.02"N, 13°54'6.002"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • 80. léta 12. st. - zřejmé založení vodního hradu
  • r. 1235 - poprvé doložen
  • 1260-1280 - rozšířen
  • 70.-80. léta 13. st. - postavena obranná válcová věž s břitem zv. Rumpál
  • 1320-1480 - nástěnné malby v kapitule a křížové chodbě
  • přelom 15. a 16. st. - prošel pozdně gotickou přestavbou
  • 1515-1522 - rozsáhlá raně renesanční přestavba (mimo jiné postavena věž Jelenka)
  • 40. léta 16. st. - hrad upravován
  • třicetiletá válka - několikrát vypleněn
  • 1637-1657 - při opravách snešeny některé věže
  • 1714-1721 - rozšířen o barokní rezidenci velkopřevora
  • 19. st. - hrad upravován
  • 30. léta 20. st. - z III. nádvoří byla odstraněna sladovna a vystavěny garáže
  • 1939-1940 - při přestavbě zaniklo severní hradní křídlo
  • r. 1940 - vybudován vstup z nádvoří do věže Rumpál
  • r. 1976 - zanikl hradní renesanční mlýn
  • srpen 2002 - areál poškozen povodněmi
  • 2005-2006 - areál prošel celkovou rekonstrukcí

  Majitel

  • konec 12. st. - 1402 - Bavorové ze Strakonic
  • r. 1193 - Bavor
  • do r. 1260 - Bavor I. ze Strakonic
  • do r. 1279 - Bavor II. ze Strakonic
  • do r. 1318 - Vilém ze Strakonic (mladší bratr Bavora III.)
  • - Bavor IV. ze Strakonic
  • - Břeněk ze Strakonic (syn Bavora IV.)
  • 1402 - 20. st. - řád maltézských rytířů - johanitů
  • - R. Beran (český politik)
  • do 40. let 20. st. - město
  • 40. léta 20. st. - řád maltézských rytířů (převor A. Voráček)
  • r. 1997 - ČR, Okresní úřad Strakonice, Město Strakonice, Římskokatolická církev (Muzeum středního Pootaví)

  Doprovodný text

  Použitá literatura

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 141, 128m
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 178-182
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 268
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 57
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 157
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 211
  • Kolektiv autorů; Hrad maltézských rytířů ve Strakonicích; 1992; s. 1-14
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 173
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 20
  Související událost

  8. června 2002 - V kapitulní síni řádu Johanitů v areálu strakonického hradu se uskutečnil již druhý slavnostní obřad udělování privilegií mezinárodního rytířského řádu Order of Blanikˊs Knights (Řád Blanických rytířů)..
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hradstrakonice.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1243 - část hradu darována řádu johanitů (1243 - 1402)
 3. r. 1420 - hrad obléhán Žižkovým vojskem
 4. 1421 - konec 17. st. - sídlo řádu maltézských rytířů
 5. r. 1449 - byla zde ustanovena Strakonická jednota proti Jiřímu z Poděbrad
 6. od r. 1936 - na hradě sídlí Muzeum středního Pootaví
 7. r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 8. r. 1973 - restaurovány gotické nástěnné malby v ambitech hradu (J. Hále)
 9. r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 10. r. 2006 - při opravách areálu proveden archeologický průzkum
 11. Obrázky
 12. Hrad : Strakonice - jižní průčelí hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

  jižní průčelí hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

 13. Hrad : Strakonice - pohled na hrad - foto z r. 1990

  pohled na hrad - foto z r. 1990

 14. Hrad : Strakonice - nádvoří hradu - foto z r. 1990

  nádvoří hradu - foto z r. 1990

 15. Hrad : Strakonice - gotická věž Rumpál - foto z r. 1990

  gotická věž Rumpál - foto z r. 1990

 16. Hrad : Strakonice - pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 17. Hrad : Strakonice - nádvoří hradu - pohlednice z r. 1918 (soukromá sbírka)

  nádvoří hradu - pohlednice z r. 1918 (soukromá sbírka)

 18. Hrad : Strakonice - pohled přes řeku - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

  pohled přes řeku - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

 19. Hrad : Strakonice - nádvoří hradu - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  nádvoří hradu - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 20. Hrad : Strakonice - pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

 21. Hrad : Strakonice - pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

 22. Hrad : Strakonice - jižní průčelí Bavorovského paláce - foto z 11. 8. 2010

  jižní průčelí Bavorovského paláce - foto z 11. 8. 2010

 23. Hrad : Strakonice - renesanční věž Jelenka - foto z 11. 8. 2010

  renesanční věž Jelenka - foto z 11. 8. 2010

 24. Hrad : Strakonice - pohled na zámek s hradem od jihovýchodu - foto z 11. 8. 2010

  pohled na zámek s hradem od jihovýchodu - foto z 11. 8. 2010

 25. Hrad : Strakonice - východní průčelí zámku - foto z 11. 8. 2010

  východní průčelí zámku - foto z 11. 8. 2010

 26. Hrad : Strakonice - pohled na kostel sv. Prokova od východu - foto z 11. 8. 2010

  pohled na kostel sv. Prokova od východu - foto z 11. 8. 2010

 27. Hrad : Strakonice - detail vstupního portálu do komendy - foto z 11. 8. 2010

  detail vstupního portálu do komendy - foto z 11. 8. 2010

 28. Hrad : Strakonice - detail kruhového okna - foto z 11. 8. 2010

  detail kruhového okna - foto z 11. 8. 2010

 29. Hrad : Strakonice - průchod z I. nádvoří na II. hradní nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  průchod z I. nádvoří na II. hradní nádvoří - foto z 11. 8. 2010

 30. Hrad : Strakonice - východní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  východní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 31. Hrad : Strakonice - severozápadní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  severozápadní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 32. Hrad : Strakonice - jihozápadní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  jihozápadní část II. hradního nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 33. Hrad : Strakonice - vstup do muzea v jihovýchodní části II. hradního nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  vstup do muzea v jihovýchodní části II. hradního nádvoří - foto z 11. 8. 2010

 34. Hrad : Strakonice - hradní studna na II. hradním nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  hradní studna na II. hradním nádvoří - foto z 11. 8. 2010

 35. Hrad : Strakonice - III. hradní nádvoří - foto z 11. 8. 2010

  III. hradní nádvoří - foto z 11. 8. 2010

 36. Hrad : Strakonice - severní průčelí hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

  severní průčelí hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

 37. Hrad : Strakonice - plán hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

  plán hradního areálu - foto z 11. 8. 2010

 38. Hrad : Strakonice - turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

  turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz

 39. Hrad : Strakonice - upomínkové razítko - 2010

  upomínkové razítko - 2010

 40. Hrad : Strakonice - upomínkové razítko - 2010

  upomínkové razítko - 2010

 41. Hrad : Strakonice - západní strana hradu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  západní strana hradu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

 42. Hrad : Strakonice - jihozápadní cíp hradu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  jihozápadní cíp hradu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

 43. Hrad : Strakonice - jižní průčelí hradního areálu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  jižní průčelí hradního areálu - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

 44. Hrad : Strakonice - pohled průjezdem na II. hradní nádvoří - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

  pohled průjezdem na II. hradní nádvoří - foto z 25. 4. 2009, PhDr. Jiří Bartoň

 45. Hrad : Strakonice - info plánek - foto z 20. 8. 2014

  info plánek - foto z 20. 8. 2014


Záznam „Hrad : Strakonice“ aktualizován: