Počet záznamů: 1  

Jméno : Jiří z Poděbrad

 1. JménoJiří z Poděbrad
  Datum a místo narození23.04.1420 Poděbrady
  Datum a místo úmrtí22.03.1471 Praha (Česko)
  Období vlády1458 - 1471

Životopis

 • Vychován v husitském duchu. Od roku 1444 vůdcem sjednoceného utrakvismu. Roku 1448 dobyl Prahu a usiloval o obnovu politické jednoty v zemi. V letech 1452 - 1458 zvolen zemským správcem.. Jako nezletiletý se zúčastnil bitvy u Lipan. V roce 1458 zvolen českým králem. Byl to jediný král, který měl původ v domácí šlechtě. Před korunovací musel slíbit poslušnost papeži. Proto v roce 1461 vystoupil proti Jednotě bratrské. Tím jeho poslušnost skončila a zrušení kompaktát bylo počátkem nového konfliktu s Římem. Jako první evropský panovník pokusil založit roku 1464 mírovou unii. V letech 1465 - 1467 vyslal diplomatické poselstvo do západní Evropy a podporoval snahy o svolání nového koncilu. V roce 1465 proti němu vystoupila domácí katolická opozice (Jednota zelenohorská) . V roce 1466 ho papež prohlásil za kacíře, vyloučil z církve a zbavil trůnu. Okolnosti daly podnět k válečnému tažení, které roku 1468 přerostlo v křížovou výpravu v čele s uherským králem Matyášem Korvínem, bývalým zetěm Jiřího. Roku 1469 v bitvě u Vilémova byl Matyáš zajat a slíbil katolickým pánům, že se nechá zvolit českým králem. Jiří si byl vědom skutečnosti, že jeho synové český trůn nezískají a proto se rozhodl přenechat korunu Vladislavu Jagelonskému, synovi krále Kazimíra IV. V průběhu války však Jiří z Poděbrad nečekaně zemřel.
 • Jiří z Poděbrad významně přispěl k rozvoji království jak hmotně tak i kulturně. Obnovil hospodářství země narušené dlouholetými válkami. Obnovil těžbu stříbra v Kutné Hoře a ražbu českého groše. Zasloužil se o rozvoj zahraničního obchodu, podporoval rozvoj řemesla i obchodu, uděloval tržní předpisy a cla. Cílem jeho snahy bylo obnovení jednoty českého státu a posílení královské moci.

Poznámka

 • Manželky Jiřího z Poděbrad:
 • Od r. 1441 Kunhuta ze Šternberka (*18. 11. 1425, +19. 11. 1449).
 • … Syn Boček (*1442, +1496).
 • … Syn Viktorín (*1443, +1492).
 • … Dcera Barbora (*1446, +1469).
 • … Syn Jindřich (*1448, +1498).
 • … Dcera Kateřina (*1449, +1464), uherská královna.
 • … Dcera Zdenka, Sidonie Česká (*1449, +1510), saská vévodkyně.
 • Od r. 1450 Johanka z Rožmitálu (*1430, +12. 12. 1475).
 • … Syn Hynek (*18. 5. 1452, +1. 7. 1492).
 • Pochován v královské kryptě v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.

Použitá literatura

 • Mandelová Helena; České korunovační klenoty; 1993; s. 7
 • Čornej Petr; Panovníci českých zemí; 1992; s. 38
 • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
 • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 49
 • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 49
 • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 6
 • Starý Marek; Dynastická spojení opavských Přemyslovců s českou a moravskou šlechtou; s. 38, 41, 42
 • Marhevská Eva; Páni z Homberka; s. 11
 • Vondra Jiří; Osek, historie města; s. 13
Související osobnosti
* manželka: z Rožmitálu, Johanka
Související rody
z Kunštátu
Související událost

27. dubna 1452 - Jiří z Poděbrad byl ustanoven za správce království.
roku 1458 - Jiří z Poděbrad byl na Staroměstské radnici zvolen českým králem.
31. prosince 1458 - Jiří z Poděbrad potvrdil domažlickým Chodům jejich dřívější privilegia.
22. ledna 1459 - Král Jiří z Poděbrad daroval Starému Městu pražskému královské clo z Karlova mostu se všemi požitky.
25. dubna 1459 - Český král Jiří z Poděbrad podepsal se Sasy mírovou smlouvu, díky které se podařilo opět připojit k českým zemím Osek, Duchcov i Most.
11. listopadu 1459 - Král Jiří z Poděbrad podepsal v Chebu smlouvu o svazku jeho dcery princezny Zdeňky a Albrechta, syna saského vévody Fridricha II.
10. března 1462 - Poselstvo k papeži vypravené králem Jiřím z Poděbrad dorazilo do Říma.
20. února 1463 - Jiří z Poděbrad potvrdil oseckému klášteru všechna předchozí privilegia.
29. března 1463 - Papež Pius II. vydal nad českým králem Jiřím z Poděbrad klatbu.
23. prosince 1466 - Papež Pavel II. odsoudil krále Jiřího z Poděbrad za kacířství a prohlásil ho za sesazeného z trůnu.
20. dubna 1467 - Král Jiří z Poděbrad vyhlásil boj členům Jednoty zelenohorské.
Odkazy na další záznamy
(1) - Historické osoby
(33) - Památky
(8) - Zámek
(15) - Hrad
(8) - Tvrz
(1) - Palác
(1) - soubor předmětových kategorií
(10) - Obec
(1) - Místní část
(1) - Filmy
Obrázky
 • Jméno : Jiří z Poděbrad - Jiří z Poděbrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  Jiří z Poděbrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Jméno : Jiří z Poděbrad - vyobrazení krále Jiřího z Poděbrad v rukopisu kroniky české Přibíka Pulkavy z Radenína - foto z 27. 9. 2014

  vyobrazení krále Jiřího z Poděbrad v rukopisu kroniky české Přibíka Pulkavy z Radenína - foto z 27. 9. 2014