Počet záznamů: 1  

Zámek : Lány

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisGotická tvrz se spolu se vsí poprvé uvádí v roce 1392. V roce 1592 byl na jejím místě postaven renesanční zámek, který byl během třicetileté války poškozen. Při opravě v roce 1652 byl zámek přestavěn v raně barokním slohu. Při přestavbě v roce 1730 byla budova zvýšena o jedno patro a při další přestavbě v letech 1821 - 25 o druhé patro. V letech 1902 - 03 byl zámek ještě rozšířen o třetí /střešní/ patro. Nynější podobu získal zámek v roce 1921 při úpravách prováděných architektem J. Plečnikem, kdy již sloužil jako letní sídlo prezidenta. Součástí rozlehlého areálu /1.032.119 m2/ je rozlehlý park s oborou a rybníkem, dále kostel Nejsvětějšího Jména Ježíše (propojen v patře krytou chodbou s východním zámeckým křídlem), bývalá Fürstenberská konírna a skleník.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Lány, Zámecká 2
Okres
Kladno
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2
GPS
50°7'26.025"N, 13°57'22.380"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • r. 1392 - poprvé uváděna tvrz
 • r. 1592 - postaven renesanční lovecký zámeček
 • třicetiletá válka - poškozen
 • r. 1652 - raně barokně přestavěn
 • r. 1729 - doložena kaštanová "věkovitá" alej (tvoří severojižní osu parku)
 • r. 1730 - při přestavbě zvýšen zvýšen o patro
 • 1747-1752 - k obytné části připojena samostatně stojící rokoková kaple Nejsvětějšího Jména Ježíš (Fr. Ign. Prée)
 • kolem r. 1770 - založen rozlehlý park na okraji křivoklátských lesů
 • 1821-1825 - výrazně rozšířen a zvýšen o další patro
 • pol. 19. st. - zasypán zbytek starých příkopů
 • 3. čtvrtina 19. st. - zámecká zahrada rozšiřována
 • konec 70. let 19. st. - postaven skleník (projekt Jan B. Urban)
 • 1902-1903 - zvýšen o třetí, střešní, patro
 • r. 1921 - zámek upraven pro potřeby letního sídla prezidenta, tj. do dnešní podoby
 • r. 1929 - postavena nová východní ohradní zeď (cca 200 m dlouhá, podle návrhu J. Plečnika)
 • po r. 1989 - obnovena Plečnikova kašna při východní ohradní zdi
 • r. 2014 - obnoven zámecký potok
 • r. 2016 - skleník zrekonstruován do původní podoby

Majitel

 • r. 1581 - rod Zejdliců ze Šenfeldu
 • kolem r. 1590 - císařský majetek
 • Valdštejnové
 • 19. st. - Fürstenbergové
 • do r. 1921 - Max Egon Fürstenberg
 • od r. 1921 - státní majetek (letní sídlo prezidentů)
 • r. 1989 - ČSSR (Kancelář prezidenta republiky)
 • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)
 • r. 2001 - ČR (Správa Pražského hradu, Divize zámku Lány)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 150
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 82
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 107
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13
 • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
Klíčová slova
kostel * barok * lovecký zámeček * zámeček * třicetiletá válka * válka * park * obora * renesance * gotika * rokoko * kaple * rezidence * konservarium * královský majetek * zajímavost * rekonstrukce (II.) * film * GPS
Související osobnosti
Rudolf II. Habsburský, 18. 7. 1552 - 20. 1. 1612 Masaryk, 1850-1937, Tomáš Garrigue Plečnik, Josip, 1872-1957 Prée, František Ignác
Související rody
Habsburkové
Související událost

2. května 1921 - Hradní stavitel arch. J. Plečnik se dohodl se zástupci místních firem na pracích při úpravách lánského zámku.
15. července 1921 - Na základě zvláštního zákona o letním sídle prezidenta republiky byl od hraběte Maxe Egona Fürstenberga smlouvou vykoupen zámek Lány se statkem a Ploskov s lesními revíry za 25 milionů korun.
11. srpna 1921 - Přímo z Itálie přijel poprvé zvláštním vlakem do Lán prezident T. G. Masaryk.
6. listopadu 1921 - Prezidentská kancelář uspořádala pro zástupce tisku prohlídku lánského zámku po jeho úpravách, spojenou s projížďkou oborou.
13. května 1923 - Na lánském zámku zemřela manželka T. G. Masaryka, Charlotta.
24. dubna 1926 - Prezident T. G. Masaryk přijal recipročně v Lánech Karla, Josefa a Jarmilu Čapkových.
7. března 1935 - V lánské oboře byl vztyčen velký žulový kámen s pamětní deskou.
14. září 1937 - V Lánech zemřel prezident Tomáš Garrigue Masaryk.
6. ledna 1990 - Prezident Václav Havel spolu s manželkou poprvé zavítal na zámek v Lánech.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • od r. 1850 - zámecká kaple slouží jako farní kostel
 • r. 1919 – prezidentská kancelář koupila za 25 milionů korun zámek s parkem a oborou (cca 5 000 ha)
 • r. 1921 - hradní stavitel se dohodl se zástupci místních firem na pracech při úpravách zámku
 • 1935-1937 - prezident T. G. Masaryk zde pobýval ještě dva roky po své abdikaci
 • r. 1935 - v oboře byl postaven velký žulový kámen s pamětní deskou
 • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Obrázky
 • Zámek : Lány - pohled na zámek - foto z 80. let 20. století

  pohled na zámek - foto z 80. let 20. století

 • Zámek : Lány - část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

  část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

 • Zámek : Lány - část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

  část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

 • Zámek : Lány - část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

  část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

 • Zámek : Lány - část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

  část parkové zdi navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

 • Zámek : Lány - detail maskaronu v části parkové zdi, navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

  detail maskaronu v části parkové zdi, navržené arch. Josipem Plečnikem - foto z r. 2000

 • Zámek : Lány - letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)