Počet záznamů: 1  

Hrad : Křivoklát

 1. Jiné názvyBurgelin ; Bürglitz ; Hrádek
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisHrad se poprvé uvádí v roce 1110. V roce 1240 se započalo s jeho rozsáhlou přestavbou, která byla dokončena až v roce 1378. V roce 1422 hrad vyhořel. Kolem roku 1487 byla zahájena jeho gotická přestavba, která byla dokončena prakticky až v roce 1522. V roce 1643 hrad opět vyhořel a v průběhu 17. století byl postupně opraven. Při požáru v srpnu 1826 byl celý hrad zničen. S jeho celkovou opravou bylo však započato až v roce 1856 pod vedením J. Mockera a K. Hilberta. Restaurátorské práce s přestávkami trvaly až do roku 1952.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Křivoklát, čp. 47
  Okres
  Rakovník
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 66A
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2
  Na mapě
  Edice KČT č. 33; Křivoklátsko
  GPS
  50°2'15.837"N, 13°52'20.772"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • 11. st. - vystavěn původně knížecí hrádek
  • 1109-1110 - hrad poprvé doložen
  • 1240-1378 - prošel rozsáhlou přestavbou
  • konec 14. st. - opevněn
  • r. 1422 - poničen požárem
  • 1487 - 1522 - gotická přestavba
  • 16. st. - objekt sloužil jako vězení
  • r. 1643 - hrad vyhořel
  • 17. st. - postupně opravován
  • srpen 1826 - zničen požárem
  • po r. 1826 - hrad obnoven
  • 1856-1952 - prošel s přestávkami celkovou rekonstrukcí (podíleli se arch. J. E. Vocel, J. Mocker, Humbert Walcher z Molteimu)
  • 20. léta 20. st. - obnoveno severní křídlo (K. Hilbert)

  Majitel

  • Přemyslovci
  • konec 15. st. Vladislav II. Jagellonský
  • 1773-1929 - Fürstenberkové
  • do r. 1873 - Karel Egon, II. kníže Fürstenberg (1796-1873)
  • Max Egon Fürstenberg
  • od r. 1929 - stát
  • r. 1997 - ČR (Státní hrady Křivoklátska)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech v Praze)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště správy státních hradů Křivoklátska)
  • r. 2005 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 183
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 138
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 72
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 105
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 107
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 309
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 18-19
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 119, 120, 121
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 24-25 ; s. 283
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13
  • Razím Stanislav; Krakovec; s. 2
  • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 167
  Klíčová slova
  film * požár * gotika * rekonstrukce * zajímavost * husitské války * válka * korunovační klenoty * Národní památkový ústav * GPS
  Související osobnosti
  Ferdinand I., 1503-1564 Hilbert, Kamil Mocker, Josef, 1835-1899
  Související rody
  Jagellonci (rod) * Habsburkové (rod)
  Související událost

  15. února 1597 - Stavové Království českého jednali na zemském sněmu o výměně vsí Chyňavy a Hýskova z panství karlštejnského do panství křivoklátského za náhradu.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.filmovamista.cz ; www.krivoklat.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. po r. 1110 - byl zde téměř tři roky vězněn olomoucký kníže Ota
 3. r. 1318 - byl zde vězněn vyšehradský kanovník Jindřich ze Šumburka
 4. r. 1322 - byl zde vězněn rakouský vévoda Jindřich
 5. husitské války – byly zde uloženy korunovační klenoty
 6. r. 1496 - byli zde uvězněni 4 přední účastníci povstání kutnohorských havířů
 7. po r. 1547 - Ferdinand I. zde věznil 16 let Jana Augustu, biskupa Jednoty bratrské
 8. r. 1591 - byl zde vězněn císařův alchymista Edward Kelley
 9. r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 10. r. 1984 - proveden restaurátorský průzkum gotického Královského sálu (Jan Živný, I. Přibylová, M. Houšťová)
 11. r. 1989 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 12. Obrázky
 13. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z 60. let 20. století (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 60. let 20. století (soukromá sbírka)

 14. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2011

  pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2011

 15. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od jihu - foto z 9. 5. 2018

  pohled na hrad od jihu - foto z 9. 5. 2018

 16. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - foto z r. 1982

  pohled na hrad - foto z r. 1982

 17. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - foto z r. 1989

  pohled na hrad - foto z r. 1989

 18. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - foto z r. 1955

  pohled na hrad - foto z r. 1955

 19. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

 20. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1924 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1924 (soukromá sbírka)

 21. Hrad : Křivoklát - hradní nádvoří - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  hradní nádvoří - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

 22. Hrad : Křivoklát - hradní studna - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  hradní studna - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

 23. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1927 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1927 (soukromá sbírka)

 24. Hrad : Křivoklát - hradní kaple - pohlednice z r. 1928 (soukromá sbírka)

  hradní kaple - pohlednice z r. 1928 (soukromá sbírka)

 25. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

 26. Hrad : Křivoklát - letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1930 (soukromá sbírka)

 27. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

 28. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1939 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1939 (soukromá sbírka)

 29. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

 30. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1948 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1948 (soukromá sbírka)

 31. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1951 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1951 (soukromá sbírka)

 32. Hrad : Křivoklát - druhá hradní brána - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  druhá hradní brána - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 33. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 34. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 35. Hrad : Křivoklát - detail oltáře - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  detail oltáře - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 36. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

 37. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od severu - foto ze 3. 4. 2010

  pohled na hrad od severu - foto ze 3. 4. 2010

 38. Hrad : Křivoklát - hradní věž - foto ze 3. 4. 2010

  hradní věž - foto ze 3. 4. 2010

 39. Hrad : Křivoklát - část hradu nad přístupovou cestou - foto ze 3. 4. 2010

  část hradu nad přístupovou cestou - foto ze 3. 4. 2010

 40. Hrad : Křivoklát - pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

  pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

 41. Hrad : Křivoklát - pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

  pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

 42. Hrad : Křivoklát - letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 12. 3. 2010

  letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 12. 3. 2010

 43. Hrad : Křivoklát - letecký pohled na hrad od severu - foto z 12. 3. 2010

  letecký pohled na hrad od severu - foto z 12. 3. 2010

 44. Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od jihu - foto z r. 2011

  pohled na hrad od jihu - foto z r. 2011

 45. Hrad : Křivoklát - I. hradní nádvoří - foto z r. 2011

  I. hradní nádvoří - foto z r. 2011

 46. Hrad : Křivoklát - I. hradní nádvoří - foto z r. 2011

  I. hradní nádvoří - foto z r. 2011


Záznam „Hrad : Křivoklát“ aktualizován: