Počet záznamů: 1

Zámek : Hradec nad Moravicí

 1. Jiné názvyHradec
  Typ památkylupa zámek
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka
  PopisGotický hrad, tzv. franského typu, byl zřejmě vystavěn teprve koncem 13. století na místě opevněného hradiště z 10. století. V popisu z roku 1570 se uvádí jako dosti zchátralý a nepříliš výstavný. Po skončení třicetileté války byla část opevnění zrušena, ale ještě za prusko-rakouských válek v 18. století zastával hrad funkci pevnosti. Teprve až po požáru v roce 1796 došlo k jeho úplné přestavbě na empírový zámek. Anglický park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Hradec nad Moravicí, Městečko 2
  Okres
  Opava
  Kraj
  Moravskoslezský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Na mapě
  Edice KČT č. 59. Opavsko
  GPS
  49°51'50.248"N, 17°52'27.29"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • 10. st. - vznik opevněného hradiště
  • r. 1061 - doloženo
  • konec 13. st. - zřejmě vystavěn hrad, tzv. franského typu
  • r. 1531 - vyhořel
  • r. 1570 - zchátralý a nevýstavný
  • kolem r. 1600 - přestavěn renesančně
  • pol. 17. st. - zrušena část opevnění
  • 18. st. - za prusko-rakouských válek zastává funkci pevnosti
  • r. 1796 (1795) - zachvácen požárem
  • po r. 1796 - přestavba na empírový zámek tzv. Bílý zámek
  • po r. 1860 - přestavěn novogoticky (architekt Lüdecke)
  • 80. léta 19. st. - přístavba novogotického tzv. Červeného zámku se vstupní branou a Bílou věží (architekti Langer a Händel)
  • 80. léta 20. st. - objekt rekonstruován

  Majitel

  • královský majetek
  • konec 19. st. - Karel Maria, kníže Lichnovský (1857-1901)
  • r. 1997 - ČR (Správa zámků Hradce nad Moravicí a Raduně)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 76
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 79
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 83
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 53
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 136
  • lupa kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za r. 1984; 1985; s. 21-22
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 90
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 17

  Poznámky

  Poznámka

  • po r. 1278 - po smrti Přemysla Otakara II. zde sídlila královna vdova Kunhuta
  • od r. 1281 - doložen jako zdejší kastelán Záviš z Falkenštejna
  • v letech 1806 a 1811 - pobýval zde hudební skladatel Ludwig van Beethoven
  • r. 1828 - pobýval zde Nicolo Paganini
  • v letech 1846 a 1848 - pobýval zde klavírista a skladatel Ferenc Liszt
  • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Obrázky

  Obrázky

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - pohled od východu na tzv. Bílý zámek - foto z 24. 7. 2007

   pohled od východu na tzv. Bílý zámek - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od jihu - foto z 24. 7. 2007

   vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od jihu - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od severu - foto z 24. 7. 2007

   vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od severu - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - pohled od severovýchodu na tzv. Červený zámek - foto z 24. 7. 2007

   pohled od severovýchodu na tzv. Červený zámek - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - severní křídlo tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

   severní křídlo tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 24. 7. 2007

   vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - detail znaku nad vstupní bránou - foto z 24. 7. 2007

   detail znaku nad vstupní bránou - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - zámecký park - foto z 24. 7. 2007

   zámecký park - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - vstup do nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

   vstup do nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

   nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

   nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  • Zámek : Hradec nad Moravicí - zámecký park - foto z 24. 7. 2007

   zámecký park - foto z 24. 7. 2007Záznam „Zámek : Hradec nad Moravicí“ aktualizován: