Počet záznamů: 1  

Zámek : Hradec nad Moravicí

 1. Jiné názvyHradec
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisGotický hrad, tzv. franského typu, byl zřejmě vystavěn teprve koncem 13. století na místě opevněného hradiště z 10. století. V popisu z roku 1570 se uvádí jako dosti zchátralý a nepříliš výstavný. Po skončení třicetileté války byla část opevnění zrušena, ale ještě za prusko-rakouských válek v 18. století zastával hrad funkci pevnosti. Teprve až po požáru v roce 1796 došlo k jeho úplné přestavbě na empírový zámek. Anglický park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Hradec nad Moravicí, Městečko 2
Okres
Opava
Kraj
Moravskoslezský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B6
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mapě
Edice KČT č. 59. Opavsko
GPS
49°51'50.248"N, 17°52'27.29"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 10. st. - vznik opevněného hradiště
 • r. 1061 - doloženo
 • konec 13. st. - zřejmě vystavěn hrad, tzv. franského typu
 • r. 1531 - vyhořel
 • r. 1570 - zchátralý a nevýstavný
 • kolem r. 1600 - přestavěn renesančně
 • pol. 17. st. - zrušena část opevnění
 • 18. st. - za prusko-rakouských válek zastává funkci pevnosti
 • r. 1796 - zachvácen požárem
 • po r. 1796 - přestavba na empírový zámek tzv. Bílý zámek
 • po r. 1796 - založen zámecký park (druhý největší park na Moravě - 63 ha)
 • 19. st. - park při úpravách získal současnou dispozici
 • po r. 1860 - přestavěn novogoticky (architekt Lüdecke)
 • 80. léta 19. st. - přístavba novogotického tzv. Červeného zámku se vstupní branou a Bílou věží (architekti Langer a Händel)
 • 80. léta 20. st. - objekt rekonstruován
 • poč. 21. st. - obnova parku a sanace dřevin

Majitel

 • královský majetek
 • po r. 1796 - Lichnovští z Voštic
 • konec 19. st. - Karel Maria, kníže Lichnovský (1857-1901)
 • r. 1997 - ČR (Správa zámků Hradce nad Moravicí a Raduně)
 • r. 2002 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 76
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 79
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 83
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 53
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 136
 • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 21-22
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 90
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 17
 • kolektiv autorů; Státní ústav památkové v Ostravě; Výroční zpráva 2002; 2003; s. 10, 44, 45, 82-83
Související událost

1. dubna 2002 - Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě, zpřístupnil jako majitel zámky v Hradci nad Moravicí a v Raduni veřejnosti.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-hradec.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • po r. 1278 - po smrti Přemysla Otakara II. zde sídlila královna vdova Kunhuta
 • od r. 1281 - doložen jako zdejší kastelán Záviš z Falkenštejna
 • v letech 1806 a 1811 - pobýval zde hudební skladatel Ludwig van Beethoven
 • r. 1828 - pobýval zde Nicolo Paganini
 • v letech 1846 a 1848 - pobýval zde klavírista a skladatel Ferenc Liszt
 • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • r. 2002 - zámek zpřístupněn veřejnosti
 • Obrázky
 • Zámek : Hradec nad Moravicí - pohled od východu na tzv. Bílý zámek - foto z 24. 7. 2007

  pohled od východu na tzv. Bílý zámek - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od jihu - foto z 24. 7. 2007

  vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od jihu - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od severu - foto z 24. 7. 2007

  vodárenská věž v zámeckém parku, pohled od severu - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - pohled od severovýchodu na tzv. Červený zámek - foto z 24. 7. 2007

  pohled od severovýchodu na tzv. Červený zámek - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - severní křídlo tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  severní křídlo tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 24. 7. 2007

  vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - detail znaku nad vstupní bránou - foto z 24. 7. 2007

  detail znaku nad vstupní bránou - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - zámecký park - foto z 24. 7. 2007

  zámecký park - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - vstup do nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  vstup do nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

  nádvoří tzv. Červeného zámku - foto z 24. 7. 2007

 • Zámek : Hradec nad Moravicí - zámecký park - foto z 24. 7. 2007

  zámecký park - foto z 24. 7. 2007