Počet záznamů: 1

Letohrádek : Hvězda

 1. Typ památkylupa letohrádek
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka
  PopisLetohrádku (loveckému zámečku), který byl postaven v letech 1555 - 58, byla v 2. polovině 17. století poprvé změněna střecha a po roce 1780 opět, a to v nynější pyramidovou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Horní Liboc, čp. 1Praha
  Okres
  Praha 6
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika

  Historie

  Stavební vývoj

  • 1555 - 1558 - postaven letohrádek (návrh stavby vypracoval Ferdinand Tyrolský, místodržitel Čech a tedy laik)
  • r. 1559 - štuková výzdoba stropů
  • 2. pol. 17. st. - změněn tvar střechy
  • po r. 1780 - střecha přestavěna do dnešního tvaru
  • r. 1997 - dokončeno restaurování podlah letohrádku a rekonstrukce provozních objektů

  Majitel

  • 70. léta 20. st. - stát (Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 248, 257
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 95
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 140
  • lupa kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 31
  • lupa Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 212
  • lupa kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za r. 1984; 1985; s. 101
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 37

  Události

  Související událost

  lupa 1. září 1988 - Pražská obora Hvězda v Liboci byla prohlášena přírodní památkou.
  lupa 1. září 1988 - Pražská obora Hvězda v Liboci byla prohlášena přírodní památkou.

  Poznámky

  Poznámka

  • r. 1611 – pořádána zde slavnost při vítězném opanování Prahy Matyášem
  • r. 1619 – pořádána zde slavnost při slavném vítání zimního krále Bedřicha Falckého (31. 10. 1619)
  • r. 1742 – celá obora i budovy zpustošena bavorským a francouzským vojskem
  • r. 1757 – v oboře tábořilo vojsko pruského krále Bedřicha Velikého při obléhání Prahy
  • r. 1924 – letohrádek propůjčen Památníku odboje
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku (včetně domu správce čp. 86 a myslivny)
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku (spolu s oborou)
  • r. 1984 - restaurování pískovcové sochy Jana Roháče z Dubé v oboře (D. Pátková)

  Obrázky

  Obrázky

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek - foto ze 70. let 20. st.

   pohled na letohrádek - foto ze 70. let 20. st.

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od severu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - vstupní brána do areálu letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   vstupní brána do areálu letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - vstup do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   vstup do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - nápis nad vstupem do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   nápis nad vstupem do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

   objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vpravo od brány) - foto z 2. 4. 2008

   detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vpravo od brány) - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vlevo od brány) - foto z 2. 4. 2008

   detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vlevo od brány) - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - jihovýchodní pohled na letohrádek - foto z 2. 4. 2008

   jihovýchodní pohled na letohrádek - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - jižní průčelí letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   jižní průčelí letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - jižní ohradní zeď letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   jižní ohradní zeď letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - jihozápadní cíp areálu, pohled od východu - foto z 2. 4. 2008

   jihozápadní cíp areálu, pohled od východu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - jihozápadní cíp areálu s branou, pohled od severu - foto z 2. 4. 2008

   jihozápadní cíp areálu s branou, pohled od severu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - severozápadní cíp areálu s brankou, pohled od jihu - foto z 2. 4. 2008

   severozápadní cíp areálu s brankou, pohled od jihu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

   areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - detail okna s okenicemi - foto z 2. 4. 2008

   detail okna s okenicemi - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - objekt pokladny s občerstvením v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

   objekt pokladny s občerstvením v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

   objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled od východu na ohradní zeď obory Hvězda - foto z 2. 4. 2008

   pohled od východu na ohradní zeď obory Hvězda - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - východní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

   východní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - plánek obory Hvězda s rozmístněním naučných tabulí - foto z 2. 4. 2008

   plánek obory Hvězda s rozmístněním naučných tabulí - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory - foto z 2. 4. 2008

   pohled hlavní vycházkovou komunikací obory - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

   pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

   pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

   pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - severní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

   severní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - severní vstupní brána, pohled z obory - foto z 2. 4. 2008

   severní vstupní brána, pohled z obory - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na alej vedoucí k letohrádku od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

   pohled na alej vedoucí k letohrádku od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pískovcová socha Jana Roháče - foto z 2. 4. 2008

   pískovcová socha Jana Roháče - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

   detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

   detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled vycházkovou alejí od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

   pohled vycházkovou alejí od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

   pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - dřevěná socha v dětském koutku - foto z 2. 4. 2008

   dřevěná socha v dětském koutku - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - pohled jižní vycházkovou komunikací obory, směrem k jižní bráně - foto z 2. 4. 2008

   pohled jižní vycházkovou komunikací obory, směrem k jižní bráně - foto z 2. 4. 2008

  • Letohrádek : Hvězda - letecký pohled na letohrádek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

   letecký pohled na letohrádek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)Záznam „Letohrádek : Hvězda“ aktualizován: