Počet záznamů: 1  

Heslo : centrála

 1. Heslocentrála
  Jinakcentrální (středová) dispozice
  centrální stavba
  kruhová stavba
  polygonální dispozice
  PopisStavba nebo prostor na půdorysu kruhovém, čtvercovém, trojúhelném, polygonálním, oválném, hvězdovém nebo tvaru řeckého (stejnoramenného) kříže, organizována kolem pomyslné vertikální osy.

Zdroj citace

 • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 120
 • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 39, 84, 113, 164
Související heslo
architektura (II.) * chrámové typy
Odkazy na další záznamy
(1) - Památky
(1) - Letohrádek
(2) - Heslář
Poznámka
 • Centrála byla zpravidla volena pro kaple a církevní stavby speciálních účelů. Byla zvlášť oblíbená v byzantském umění, v raném středověku, v románském umění, v renesanci i baroku.
 • Obrázky
 • Heslo : centrála - letohrádek Hvězda v Praze - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  letohrádek Hvězda v Praze - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 • Heslo : centrála - kostnice v Kolíně - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  kostnice v Kolíně - kresba akad. arch. Antonín Kryl