Počet záznamů: 1  

Letohrádek : Hvězda

 1. Typ památky letohrádek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisLetohrádku (loveckému zámečku), který byl postaven v letech 1555 - 58, byla v 2. polovině 17. století poprvé změněna střecha a po roce 1780 opět, a to v nynější pyramidovou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Liboc, čp. 1Praha
  Okres
  Praha 6
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika

  Stavební vývoj

  • 30. léta 16. st. - Ferdinand I. nechal na bělohorské pláni v místech lesa „Malejova“ založit Novou oboru
  • 1555-1558 - postaven letohrádek (návrh stavby vypracoval Ferdinand Tyrolský, místodržitel Čech a tedy laik)
  • r. 1559 - štuková výzdoba stropů
  • 2. pol. 17. st. - změněn tvar střechy
  • po r. 1780 - střecha přestavěna do dnešního tvaru
  • r. 1997 - dokončeno restaurování podlah letohrádku a rekonstrukce provozních objektů

  Majitel

  • 30. léta 16. st. Ferdinand I. Habsburský
  • po r. 1918 - stát (Hospodářská správa Pražského hradu)
  • do r. 1996 - stát (Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 248, 257
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 95
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 140
  • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 31
  • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 212
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 37
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 26
  Klíčová slova
  lovecký zámeček * zámeček * rekonstrukce * restaurování * socha * centrála * film
  Související osobnosti
  Ferdinand I. Habsburský, 1503-1564 Rudolf, 1552-1612 II. Matyáš, 1557-1619
  Související rody
  Habsburkové (rod)
  Související událost

  1. září 1988 - Pražská obora Hvězda v Liboci byla prohlášena přírodní památkou.
  1. září 1988 - Pražská obora Hvězda v Liboci byla prohlášena přírodní památkou.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/letohradek-hvezda/
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1611 – pořádána zde slavnost při vítězném opanování Prahy Matyášem
 3. r. 1619 – pořádána zde slavnost při slavném vítání zimního krále Bedřicha Falckého (31. 10. 1619)
 4. r. 1742 – celá obora i budovy zpustošena bavorským a francouzským vojskem
 5. r. 1757 – v oboře tábořilo vojsko pruského krále Bedřicha Velikého při obléhání Prahy
 6. r. 1924 – letohrádek propůjčen Památníku odboje
 7. r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku (včetně domu správce čp. 86 a myslivny)
 8. r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku (spolu s oborou)
 9. r. 1984 - restaurování pískovcové sochy Jana Roháče z Dubé v oboře (D. Pátková)
 10. Obrázky
 11. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

 12. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek - foto ze 70. let 20. st.

  pohled na letohrádek - foto ze 70. let 20. st.

 13. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 14. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 15. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 16. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 17. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od severu - foto z 2. 4. 2008

 18. Letohrádek : Hvězda - vstupní brána do areálu letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  vstupní brána do areálu letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 19. Letohrádek : Hvězda - vstup do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  vstup do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 20. Letohrádek : Hvězda - nápis nad vstupem do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  nápis nad vstupem do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 21. Letohrádek : Hvězda - objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

  objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

 22. Letohrádek : Hvězda - detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vpravo od brány) - foto z 2. 4. 2008

  detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vpravo od brány) - foto z 2. 4. 2008

 23. Letohrádek : Hvězda - detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vlevo od brány) - foto z 2. 4. 2008

  detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vlevo od brány) - foto z 2. 4. 2008

 24. Letohrádek : Hvězda - jihovýchodní pohled na letohrádek - foto z 2. 4. 2008

  jihovýchodní pohled na letohrádek - foto z 2. 4. 2008

 25. Letohrádek : Hvězda - jižní průčelí letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  jižní průčelí letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 26. Letohrádek : Hvězda - jižní ohradní zeď letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  jižní ohradní zeď letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 27. Letohrádek : Hvězda - jihozápadní cíp areálu, pohled od východu - foto z 2. 4. 2008

  jihozápadní cíp areálu, pohled od východu - foto z 2. 4. 2008

 28. Letohrádek : Hvězda - jihozápadní cíp areálu s branou, pohled od severu - foto z 2. 4. 2008

  jihozápadní cíp areálu s branou, pohled od severu - foto z 2. 4. 2008

 29. Letohrádek : Hvězda - areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 30. Letohrádek : Hvězda - severozápadní cíp areálu s brankou, pohled od jihu - foto z 2. 4. 2008

  severozápadní cíp areálu s brankou, pohled od jihu - foto z 2. 4. 2008

 31. Letohrádek : Hvězda - areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

  areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 32. Letohrádek : Hvězda - detail okna s okenicemi - foto z 2. 4. 2008

  detail okna s okenicemi - foto z 2. 4. 2008

 33. Letohrádek : Hvězda - objekt pokladny s občerstvením v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

  objekt pokladny s občerstvením v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

 34. Letohrádek : Hvězda - objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

  objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

 35. Letohrádek : Hvězda - pohled od východu na ohradní zeď obory Hvězda - foto z 2. 4. 2008

  pohled od východu na ohradní zeď obory Hvězda - foto z 2. 4. 2008

 36. Letohrádek : Hvězda - východní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

  východní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

 37. Letohrádek : Hvězda - plánek obory Hvězda s rozmístněním naučných tabulí - foto z 2. 4. 2008

  plánek obory Hvězda s rozmístněním naučných tabulí - foto z 2. 4. 2008

 38. Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory - foto z 2. 4. 2008

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory - foto z 2. 4. 2008

 39. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

 40. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

 41. Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

 42. Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

 43. Letohrádek : Hvězda - pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

 44. Letohrádek : Hvězda - severní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

  severní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

 45. Letohrádek : Hvězda - severní vstupní brána, pohled z obory - foto z 2. 4. 2008

  severní vstupní brána, pohled z obory - foto z 2. 4. 2008

 46. Letohrádek : Hvězda - pohled na alej vedoucí k letohrádku od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

  pohled na alej vedoucí k letohrádku od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

 47. Letohrádek : Hvězda - pískovcová socha Jana Roháče - foto z 2. 4. 2008

  pískovcová socha Jana Roháče - foto z 2. 4. 2008

 48. Letohrádek : Hvězda - detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

  detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

 49. Letohrádek : Hvězda - detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

  detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

 50. Letohrádek : Hvězda - pohled vycházkovou alejí od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

  pohled vycházkovou alejí od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

 51. Letohrádek : Hvězda - pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

  pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 52. Letohrádek : Hvězda - dřevěná socha v dětském koutku - foto z 2. 4. 2008

  dřevěná socha v dětském koutku - foto z 2. 4. 2008

 53. Letohrádek : Hvězda - pohled jižní vycházkovou komunikací obory, směrem k jižní bráně - foto z 2. 4. 2008

  pohled jižní vycházkovou komunikací obory, směrem k jižní bráně - foto z 2. 4. 2008

 54. Letohrádek : Hvězda - letecký pohled na letohrádek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na letohrádek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)


Záznam „Letohrádek : Hvězda“ aktualizován: