Number of the records: 1  

Fort : Kalenice

 1. Other titlesHvížďalka
  Monument type tvrz
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonTvrz se připomíná až v roce 1520, kdy byla vypálena a pobořena. Na jejím místě byla patrně v 1. polovině 18. století postavena hospodářská budova. Jedná se o patrový objekt, jehož věžovitou podobu poznamenala klasicistní přestavba, z části obklopen příkopem a valem v rozlehlém parku pod dvorem nedaleko návsi.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Kalenice, čp. 50
District
Strakonice
County
Jihočeský kraj
Country
Czechia
On map
5 km jižně od Horažďovic

Building progress

 • 2. pol. 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • r. 1520 (30) - tvrz vypálena a pobořena
 • 2. třetina 16. st. - opravena pozdně goticky
 • (1. pol. 18. st. - včleněna do hospodářských budov)
 • poč. 21. st. - chátrá

Owner

 • r. 1374 - rod Kaleniců z Kalenic
 • Sádlové z Kladrubce

Books

 • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 57-58
 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 68
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 98
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 31
www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Links to another records
(1) - Other literature about monument

Note

 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

Pictures

 • Tvrz : Kalenice

  žádost o pomoc