Number of the records: 1  

Fort : Kalenice

 1. Other titlesHvížďalka
  Monument type tvrz
  Monument state stojící památka
  Classification kulturní památka
  DescriptonTvrz se připomíná až v roce 1520, kdy byla vypálena a pobořena. Na jejím místě byla patrně v 1. polovině 18. století postavena hospodářská budova. Jedná se o patrový objekt, jehož věžovitou podobu poznamenala klasicistní přestavba, z části obklopen příkopem a valem v rozlehlém parku pod dvorem nedaleko návsi.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Village
  Kalenice, čp. 50
  District
  Strakonice
  County
  Jihočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  5 km jižně od Horažďovic

  Building progress

  • 2. pol. 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1520 (30) - tvrz vypálena a pobořena
  • 2. třetina 16. st. - opravena pozdně goticky
  • (1. pol. 18. st. - včleněna do hospodářských budov)
  • poč. 21. st. - chátrá

  Owner

  • r. 1374 - rod Kaleniců z Kalenic
  • Sádlové z Kladrubce

  Books

  • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 57-58
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 68
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 98
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 31
  www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Pictures

  • Tvrz : Kalenice

   žádost o pomoc