Number of the records: 1  

Village : Břevnov

 1. VillageBřevnov
District
Praha 6
County
Hlavní město Praha
Country
Czechia

Village history

 • r. 993 - poprvé uváděna ves
  r. 993 - založen benediktinský klášter (Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch založili)
 • 16. st. - vznik usedlosti Šlajferka
 • r. 1545 - ves zničil velký požár
 • r. 1565 - ves opět poničil požár
 • r. 1674 - obnoven poničený klášter s kostelem
 • r. 1678 - klášter poničen požárem
 • r. 1680 - ves zasažena morem
 • 1708-1735 - postaven barokní kostel sv. Markéty (Kryštof Dientzenhofer)
 • 1708-1740 - klášter přestavěn barokně (Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferovi, Petr Brandl, Karel Josef Hiernle a další)
 • r. 1713 - ves zasažena morem
 • r. 1739 - založen hřbitov (břevnovský opat Beno Löbl)
 • r. 1740 - postavena brána do areálu kláštera (Kilián Ignác Dientzenhofer)
 • před r. 1762 - postaven hřbitovní kostel sv. Lazara (břevnovský opat Bedřich Grundmann)
 • r. 1778 - hřbitovní kostel rozšířen
 • r. 1869 - hřbitov rozšířen
 • r. 1881 - hřbitov opět rozšířen
 • r. 1907 - obec povýšena na město
 • r. 1922 - Břevnov připojen k Praze (spolu s Libocí a Střešovicemi tehdy vytvořilo obvod Praha XVIII.)
 • 1957-1959 - atletický stadion na Markétě byl přebudován na plochodrážní
 • 70. léta 20. st. - zbořená část Břevnova byla nahrazena sídlištěm
 • r. 2011 - obnoven klášterní pivovar

Books

 • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 5, 9-32
Keywords
barok * klášter * kostel * krypta * brána * zajímavost * požár
Related persons
Boleslav II., kolem 932-999 Vojtěch, cca 957-997 Dienzenhofer, 1689-1751, Kilián Ignác Brandl, 1668-1735, Petr Jan Hiernle, Karel Josef
Related families
Benediktini (církevní řád) * Přemyslovci (rod) * Dienzenhoferové (rod)
Related event

14. prosince 993 - Vysvěcen chrám nově založeného kláštera břevnovského.
9. října 1045 - Na české straně Šumavy zemřel poustevník Gunther (sv. Vintíř).
3. listopadu 1359 - Datována listina, majestát o válečných úlevách pro břevnovský klášter, vydaná Karlem IV.
22. května 1420 - Pražané vyplenili břevnovský klášter.
27. prosince 1545 - Velký požár zničil ves Břevnov.
v listopadu 1620 - Přes Břevnov vpadla do Prahy vítězná vojska Maxmiliána Bavorského a Kala Buqoye.
v červnu 1648 - Vojenské oddíly švédského generála Königsmarka vyšly z Břevnova proti Hradčanům a Malé Straně.
21. listopadu 1741 - Důstojníci francouzské jízdy se usadili v břevnovském klášteře.
roku 1757 - Rakouští dragouni plukovníka Gideona Laudona zaútočili přes Břevnov na Prusy obléhajících Prahu.
6. června 1812 - Císař František s manželkou navštívil ruské vojsko ležící v Břevnově.
9. června 1866 - Pruské vojsko obsadilo Břevnov.
27. dubna 1907 - Břevnov u Prahy byl povýšen na město.
27. dubna 1950 - Břevnovský klášter byl zabrán policií (státem) a dva a půl tisíce mnichů a kněží bylo internováno.
23. června 1955 - V Praze na Strahově začala 1. celostátní československá spartakiáda, která dostala za úkol vytlačit z paměti lidí všesokolské slety.
3. května 1958 - Břevnovský klášter spolu s Markétskou zahradou byl prohlášen za kulturní památku.
5. září 1977 - Do provozu byla uvedena provizorní tramvajová trať Motol - Vypich (dlouhá 2,245 km).
www
www.popmuseum.cz ; www.kastan.cz ; www.brevnov.cz
Links to another records
(1) - 200a
(2) - Monuments
(1) - Chateau
(1) - Summer-house
(1) - Films
Note
r. 1868 - ustavena Občanská beseda
r. 1873 - založen hasičský sbor
r. 1878 - v hospodě U Kaštanu založili Josef Boleslav Pecka, Ladislav Zápotocký a další sociálnědemokratickou stranu
1965-1969 - archeologický průzkum v kostele sv. Markéty odhalil předrománskou kryptu z doby kolem r. 1040
Pictures
 • Obec : Břevnov - Městský znak z r. 1907 - převzato: Fr. Vlček

  Městský znak z r. 1907 - převzato: Fr. Vlček

 • Obec : Břevnov - pohled na rybník Markéta I. od jihozápadu - foto z 2. 11. 2018

  pohled na rybník Markéta I. od jihozápadu - foto z 2. 11. 2018