Number of the records: 1  

Subject h. : křížová chodba

 1. Subject h.křížová chodba
  Otherambit
  kvadratura
  ambulatorium
  DescriptonOd předrománské doby základní součást vybavení kláštera nebo sídla kapituly, klenutá chodba kolem čtvercového nebo obdélného rajského dvora, otevřená do něho arkádami, do jejichž oblouků se v gotice vkládaly kružby. V baroku obklopují ambity také poutní kostely a lorety.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 168-169, 171
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 14, 115, 116, 153, 174
  • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 37
  • Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 27
  • Sommer Petr; Sázavský klášter; 1996; s. 56
  Related term
  klášter * loreta * kostel * rajský dvůr
  Links to another records
  (2) - Monuments
  (1) - Chateau
  (1) - Castle
  (7) - Village
  (1) - Heslář

  Pictures

  • Heslo : křížová chodba

   gotický klášterní ambit (Zlatá Koruna) - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  • Heslo : křížová chodba

   křížová chodba - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : křížová chodba“ updated: