Number of the records: 1  

Subject h. : loreta

 1. Subject h.loreta
  DescriptonNapříč průchodní hranolová kaple, napodobující včetně uměle zhotovených vnitřních trhlin a fragmentů maleb na cihelné zdi tzv. svatou chýši v italském Loretu, prý domek, v němž přebývala v Nazaretu P. Maria a který dle legendy přenesli andělé do Itálie. Chýši obestavěli v 1. čtvrtině 16. st. sloupovou architekturou navrženou D. Bramantem a bohatě doplněwnou plastikami od A. Sansovina. Protože Loreto se tehdy stalo vyhlášeným potním místem, kopie svaté chýše se stavěli od 17. st. i jinde buď v interiéru kostela, nebo nejčastěji uprostřed prostranství obklopeného ambity s kaplemi a bývaly svěřovány přilehlým kapucínským klášterům. Plastickou fasádu někde nahrazuje iluzivní malba chiaroscurem.

  Citation source

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 175-176
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 121-122
  Related term
  chiaroscuro
  Links to another records
  (4) - Village
  (1) - Heslář

  Pictures

  • Heslo : loreta

   loreta v Kosmonosech - kresba akad. arch. Antonín Kryl

Number of the records: 1  
Record „Subject h. : loreta“ updated: