Number of the records: 1  

Chateau : Broumov, starý zámek

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  DescriptonJedná se o jednopatrový objekt obdélného půdorysu s mansardovou střechou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Broumov
District
Tachov
County
Plzeňský kraj
Country
Czechia

Building progress

 • pol. 18. st. - vystavěn barokní zámek

Owner

 • pol. 18. st. - rod Heimhausenů

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 41
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 71
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 131
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Zámek : Broumov, starý zámek - žádost o pomoc

  žádost o pomoc