Number of the records: 1  

Fort : Dubicko

 1. Monument type tvrz
  Monument state neexistuje
  DescriptonZbytky zdiva původní tvrze byly použity na stavbu hřbitovní zdi při farním kostele.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  District
  Šumperk
  County
  Olomoucký kraj
  Country
  Czechia

  Building progress

  • 2. pol. 13. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1424 - dobyta husity
  • r. 1471 - zcela zničena

  Books

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 35
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 64-65
  • Nekuda Vladimír; Hrádky a tvrze na Moravě; 1981; s. 118
  • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 428

  Pictures

  • Tvrz : Dubicko

   zbytky tvrze - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II., Praha 1983, s. 65 (foto J. Fiedler)'