Number of the records: 1  

Keyword : husitské války

 1. Keywordhusitské války
  DescriptonNejvětší české protifeudální hnutí, jímž v letech 1419-1436 vyvrcholila hluboká krize české společnosti. Předcházelo mu mnohaleté reformní úsilí, jež se obracelo hlavně proti církvi ve stávající podobě. Husova smrt urychlila vývoj válečných událostí, které započaly v červenci 1419 povstáním v Praze. Vnitřní neshody usnadnily poté panské jednotě vítězství u Lipan, kde v květnu vzala zasvé vojenská moc bratrstev. V červenci 1436 byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která kompromisně uzavřela smír husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.
  Related term
  válka
  Related event

  roku 1420 - Pražané vedeni Janem Žižkou vyrabovali ve znamení kalicha klášter a chrám Nanebevzetí Panny Marie na Karlově.
  25. března 1420 - Proběhla bitva u Sudoměře, ve které Jan Žižka porazil vojsko katolických pánů.
  22. května 1420 - Pražané vyplenili břevnovský klášter.
  14. července 1420 - Na hoře Vítkov u Prahy se odehrála bitva, při níž husité porazili křižáky.
  10. srpna 1420 - Husity byl vydrancován a vypálem Zbraslavský klášter s kostelem.
  1. listopadu 1420 - Svedena bitva pod Vyšehradem.
  13. listopadu 1420 - Táborité dobyli hrad Příběnice na Lužnici.
  30. prosince 1420 - Pražané zahájili obléhání Nového Hradu u Kunratic.
  25. ledna 1421 - Posádka Nového Hradu se vzdala husitům, jejichž vůdcem byl rytíř Fulštejn.
  v únoru 1421 - V Chotěboři byli upáleni zajatí husité.
  28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
  27. května 1421 - Slezané vypálili město Poličku.
  28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
  7. července 1421 - Husity, vedenými Janem Želivským, byl vyrabován a vypálen premonstrátský klášter v Doksanech.
  6. srpna 1421 - Husitské vojsko vedené Janem Želivským bylo u Mostu poraženo katolíky.
  roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Německého Brodu.
  roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Kutné Hory.
  8. září 1422 - U Hluboše na Příbramsku se odehrála bitva mezi Hanušem z Kolovrat a příbramskými, kteří v ní byli poraženi.
  roku 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
  7. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
  8. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou dobyli Kutnou Horu.
  14. září 1424 - Na Špitálském poli v Libni byl ujednán mír mezi Žižkou a Pražany.
  11. října 1424 - Při obléhání Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova.
  14. února 1425 - Sirotci oblehli město Litomyšl.
  roku 1426 - Husité vítězí v bitvě u Ústí nad Labem.
  roku 1427 - Husité vítězí v bitvě u Tachova.
  12. března 1427 - Husité porazili u Světlé (Zwettlu) rakouského vévodu Albrechta.
  19. května 1427 - Táboři se Sirotky vypálili město Goltperg ve Slezsku.
  27. prosince 1428 - Jan I., strýc opavského vévody Viléma I., padl při srážce slezského vojska s husity nedaleko Kladska a Münsterbersko tak přešlo jako odumřelé léno králi Zikmundovi.
  13. srpna 1429 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 6 000 kop grošů slezské Münsterbersko.
  25. ledna 1431 - Táborité vyplenili a vypálili město Plavno.
  13. července 1431 - Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
  14. srpna 1431 - Husitská vojska pod velením Prokopa Holého zvítězila v bitvě u Domažlic.
  roku 1434 - Jan Roháč z Dubé se zúčastnil bitvy u Lipan.
  30. května 1434 - Purkrabí Krchlebec vylákal lstí husitské polní vojsko z jeho pozic za vozovými hradbami; husité prohráli v bitvě u Lipan. - V bitvě padl velitel husitů Prokop Holý.
  Links to another records
  (1) - Historical persons
  (304) - Monuments
  (45) - Chateau
  (100) - Castle
  (147) - Fort
  (1) - Feudal residence
  (9) - soubor předmětových kategorií
  (2) - Object
  (44) - Village
  (2) - Part of city
Number of the records: 1  
Record „Keyword : husitské války“ updated: