Number of the records: 1  

Chateau : Blatno

 1. Monument type zámek
  Monument state stojící památka
  Accessibility částečně přístupná památka
  DescriptonJedná se o patrový dvojkřídlý objekt stojící uprostřed obce. Na jeho jižní a západní straně se dochovaly zbytky opevnění z bývalého hradu, tj. příkop široký cca 6 m.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Village
Blatno, čp. 1
District
Chomutov
County
Ústecký kraj
Country
Czechia

Building progress

 • 1. pol. 15. st. - původní objekt komendy německých rytířů postupně přestavěn na hrad
 • r. 1455 - hrad poprvé doložen
 • před r. 1460 - rozbořen
 • 2. pol. 16. st. - na jeho místě postaven zámek
 • třicetiletá válka - vypálen a pobořen
 • po r. 1707 - po odstranění zbytků stavby postaven barokní lovecký zámeček
 • 70. léta 19. st. - celkově opraven

Owner

 • od r. 1420 z Lobkovic, Mikuláš, řečený Chudý (královské léno)
 • 80. léta 20. st. - stát (Správa polesí Blatno)
 • 21. st. - obec

Books

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 25
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Pictures
 • Zámek : Blatno - žádost o pomoc

  žádost o pomoc