Number of the records: 1  

Chateau : Bečváry, nový zámek

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonNový zámek byl postaven nedaleko původního zámku a měl sloužit především hostům a správě panství. Později byla jeho část přestavěna na pivovar. Jednalo se o obdélný patrový objekt se třemi rizality a mansardovou střechou, stojící v hospodářském dvoře a před svým stržením sloužící jako skladiště, sýpka.
Village
Bečváry
District
Kolín
County
Středočeský kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 70D
On map
12 km jihozápadně od Kolína

Building progress

 • kolem r. 1800 - postaven zámek
 • po r. 1824 - část upravena na pivovar
 • r. 1982 - stržen (bez průzkumu)

Owner

 • do r. 1824 - arcivévoda Karel Ludvík Česká královská komora
 • od r. 1824 - Martin Liška (měšťan)
 • do r. 1883 - František Liška
 • 1883 - 1924 - Klára Frengelová
 • 1924 - 1945 - dědicové Kláry Frengelové
 • od r. 1945 - stát (JZD - byty, kanceláře, skladiště)

Books

 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 56
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 38
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
 • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 19-20, 21
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 15
Keywords
konfiskace * královský majetek
Related persons
Leopold I., 9. 6. 1640 - 5. 5. 1705
Related families
Habsburkové
Links to another records
(1) - Other literature about monument
Note
 • r. 1667 - jako odúmrť připadly Bečváry císaři Leopoldovi I.
 • r. 1775 - bečvárští poddaní se aktivně účastnili nevolnického povstání
 • r. 1945 - majetek konfiskován
 • Pictures
 • Zámek : Bečváry, nový zámek - severní průčelí (stav z r. 1977) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  severní průčelí (stav z r. 1977) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.