Number of the records: 1  

Chateau : Bečváry, nový zámek

 1. Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonNový zámek byl postaven nedaleko původního zámku a měl sloužit především hostům a správě panství. Později byla jeho část přestavěna na pivovar. Jednalo se o obdélný patrový objekt se třemi rizality a mansardovou střechou, stojící v hospodářském dvoře a před svým stržením sloužící jako skladiště, sýpka.
  Village
  Bečváry
  District
  Kolín
  County
  Středočeský kraj
  Country
  Czechia
  On map
  Česko - turistický atlas, 2006 . 70D
  On map
  12 km jihozápadně od Kolína

  Building progress

  • kolem r. 1800 - postaven zámek
  • po r. 1824 - část upravena na pivovar
  • r. 1982 - stržen (bez průzkumu)

  Owner

  • do r. 1824 - arcivévoda Karel Ludvík Česká královská komora
  • od r. 1824 - Martin Liška (měšťan)
  • do r. 1883 - František Liška
  • 1883 - 1924 - Klára Frengelová
  • 1924 - 1945 - dědicové Kláry Frengelové
  • od r. 1945 - stát (JZD - byty, kanceláře, skladiště)

  Books

  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 56
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 38
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 19-20, 21
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 15
  Keywords
  konfiskace * královský majetek
  Related persons
  Leopold I., 9. 6. 1640 - 5. 5. 1705
  Related families
  Habsburkové
  Links to another records
  (1) - Other literature about monument

  Note

  • r. 1667 - jako odúmrť připadly Bečváry císaři Leopoldovi I.
  • r. 1775 - bečvárští poddaní se aktivně účastnili nevolnického povstání
  • r. 1945 - majetek konfiskován

  Pictures

  • Zámek : Bečváry, nový zámek

   severní průčelí (stav z r. 1977) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.