Number of the records: 1  

Keyword : konfiskace

  1. Keywordkonfiskace
    DescriptonKonfiskace neboli zabavení jest právo násilného odnětí majetku bez náhrady panovníkem resp. státem a bylo uplatňováno již ve starém českém právu v závislosti na vývoji veřejného trestního zájmu či iniciativy, jejichž garantem byl panovník resp. vláda.
Links to another records
(18) - Historical persons
(90) - Monuments
(57) - Chateau
(9) - Castle
(22) - Fort
(1) - Summer-house
(1) - soubor předmětových kategorií
(9) - Village
(3) - Part of city
(1) - Family names