Number of the records: 1  

Chateau : Barchůvek

 1. Other titlesMalý Barchov
  Monument type zámek
  Monument state památka neexistuje
  DescriptonJednalo se o patrový obdélný objekt se středním rizalitem a věžičkou, s mansardovou, značně přesahující, střechou a s kaplí sv. Anny. Stával v místech secesní vily. Lad. Svoboda předpokládá, že se zřejmě jednalo skutečně jen o upravenou pozdně renesanční tvrz, která byla doposud uváděna v liteřatuře samostatně.
Part of city
Barchůvek (Měník)Měník
District
Hradec Králové
County
Královehradecký kraj
Country
Czechia
On map
Česko - turistický atlas, 2006 . 50C
On map
8 km severovýchodně od Chlumce nad Cidlinou
1,5 km severozápadně od Barchova

Building progress

 • r. 1690 - postaven raně barokní zámeček
 • r. 1911 - zbořen

Owner

 • r. 1595 - Šťastný Panský ze Střezetic
 • r. 1690 - Jan Jindřich Vančura z Řehnic
 • do r. 1774 - Vančurové z Řehnic
 • od r. 1774 - Anna z Ehrenbergu
 • do r. 1859 - Jan hrabě Thun-Hohenstein
 • 1859 - 1875 - manželé Urbanovi
 • od r. 1875 - rodina Fišerů

Books

 • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 6
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 36
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 33-34
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 10
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
Links to another records
(1) - Other literature about monument

Note

 • Obrazy ze zámecké kaple (O. Maywald) byly přeneseny do kostela v Mlékosrbech.
 • V místech původního zámku byla postavena moderní secesní vila.

Pictures

 • Zámek : Barchůvek

  jižní průčelí (kolem 1900) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.