Počet záznamů: 1  

Zámek : Orlík nad Vltavou

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodní hrad byl nad údolím Vltavy pravděpodobně zbudován již kolem poloviny 13. století. Koncem 13. století byl zřejmě přestavěn (část zbytků vnitřního hradu se dochovala). Po roce 1340 byl opět rozšířen. Hrad je poprvé doložen v roce 1357. Před rokem 1421 byl znovu přestavován. Po požáru v roce 1508, který zničil prakticky celý hrad, byla v roce 1514 zahájena jeho přestavba na renesanční sídlo. V letech 1575 - 88 byl zámek dále přestavován a rozšiřován, nastavěno druhé patro (Augustin a Kundrath). V průběhu 17. století sloužil jen k hospodářským účelům. V letech 1751 - 53 bylo přestavěno jedno křídlo, které hrozilo sesutím. Po požáru zámku v roce 1802 bylo přikročeno k jeho přestavbě, nastavěno třetí patro. V letech 1819 - 22 byl dále upravován. V letech 1841 - 71 byl zámek přestavěn v novogotickém slohu. Anglický park. Před napuštěním Orlické přehrady se zámek nacházel na skalnatém ostrohu 60 m vysoko nad hladinou Vltavy. Jedná se o čtyřkřídlý třípatrový objekt s novogotickým průčelím se třemi válcovými věžemi kolem lichoběžníkového nádvoří s přízemními arkádami na třech stranách. Vstup je po kamenném mostě přes hradní příkop. V rozlehlém parku se nalézá rodinná hrobka.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Orlík nad Vltavou
  Okres
  Písek
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Turistická mapa č. 39., 1995
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Jihočeským krajem – památky, příroda
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C3
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Na mapě
  14,5 km severozápadně od Milevska
  GPS
  49°30'46.431"N, 14°10'12.829"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • pol. 13. st. - patrně vystavěn hrad
  • 2. pol. 13. st. - okrouhlá věž
  • 80. léta 13. st. - zřejmě přestavován (Václav II.)
  • po r. 1340 - rozšířen o východní křídlo
  • r. 1357 - hrad poprvé doložen
  • 2. pol. 14. st. - přestavován
  • před r. 1421 - celková přestavba
  • r. 1508 - zcela poničen požárem
  • r. 1514 - zahájena přestavba na renesanční sídlo
  • 1575-1588 - objekt při přestavbě rozšířen a zvýšen o další patro
  • 17. st. - objekt využíván k hospodářským účelům a chátrá
  • kolem r. 1621 - objekt byl vyrabován
  • 1751-1753 - přestavěno jedno křídlo
  • r. 1802 - objekt poničen požárem, následně přestavován
  • 1819-1822 - upravován a zvýšen o třetí patro (projekt Karel Josef Lang)
  • 1841-1871 - zámek přestavěn v novogotickém slohu (Bernard Grueber)
  • 1861-1864 - v parku postavena novogotická rodinná hrobka

  Majitel

  • 13. - 15. st. - královský majetek
  • 1407 - 1514 - Zmrzlíkové ze Svojšína
  • 1407 - 1421 - Petr Zmrzlík ze Svojšína
  • 1514 - 1621 - Švamberkové
  • od r. 1514 - Kryštof ze Švamberka
  • do r. 1620 ze Švamberka, Petr
  • 1622 - 1623 - Adam ze Šternberka
  • 1623 - 1719 - Eggenbergové
  • od r. 1623 - Jan Oldřich z Eggenbergu
  • 1719 - 1945 Schwarzenberkové (rod)
  • od r. 1802 Schwarzenberg, Karel I. Filip, kníže
  • Karel III. Adolf Josef, kníže Schwarzenberg (1824-1904)
  • od r. 1992 Schwarzenberg, Karel VII. Johan Nepomuk, kníže
  • 21. st. - Jan Schwarzenberg (syn Karla VII.)

  Použitá literatura

  • Durdík Tomáš; Hrady, hrádky a tvrze na Písecku; 1995; s. 22-34
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 112-113, 128c
  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 162, 353
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 204
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 63-64
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 160
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 130
  • Brikcius Jiří; Orlík
  • Krob Miroslav; Státní zámek Orlík, Státní hrad Zvíkov
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 31, 144
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 68 ; s. 290
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  Klíčová slova
  novogotika * konfiskace * královský majetek * park * renesance * gotika * třicetiletá válka * válka * arkáda * zajímavost * film * GPS
  Související osobnosti
  Václav II., 1271-1305 Žižka z Trocnova, Jan, ca 1360-1424 Grueber, Bernard, 1807-1882 Schwarzenberg, Jan Nepomuk Ondřej, nar. 1967
  Související rody
  Přemyslovci * Lucemburkové * Šternberkové (rod)
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.schwarzenberg.cz ; www.zamekorlik.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1422 - hrad navštívil Jan Žižka
 3. r. 1621 - vojenská posádka se vzdala a mejetek byl konfiskován
 4. r. 1948 - objekt byl původnímu majiteli znárodněn
 5. r. 1963 - dokončena Orlická přehrada (skalnaté podloží muselo být zabezpečeno betonovými injektážemi, neboť zámek je od té doby jen několik metrů nad hladinou)
 6. r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku
 7. r. 1992 - objekt navrácen v restituci
 8. Obrázky
 9. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled na zámek od severu - foto z 22. 7. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

  pohled na zámek od severu - foto z 22. 7. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

 10. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled na zámek - foto z r. 1997

  pohled na zámek - foto z r. 1997

 11. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled na zámek od severovýchodu - foto z 12. 9. 2015

  pohled na zámek od severovýchodu - foto z 12. 9. 2015

 12. Zámek : Orlík nad Vltavou - hlavní vstup - foto z května 2006

  hlavní vstup - foto z května 2006

 13. Zámek : Orlík nad Vltavou - východní průčelí zámku - foto z 12. 9. 2015

  východní průčelí zámku - foto z 12. 9. 2015

 14. Zámek : Orlík nad Vltavou - západní část zámeckého nádvoří - foto z 12. 9. 2015

  západní část zámeckého nádvoří - foto z 12. 9. 2015

 15. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled z parku - foto z května 2006

  pohled z parku - foto z května 2006

 16. Zámek : Orlík nad Vltavou - páv v parčíku před zámkem - foto z 7. 6. 2008

  páv v parčíku před zámkem - foto z 7. 6. 2008

 17. Zámek : Orlík nad Vltavou - páv v parčíku před zámkem - foto z 7. 6. 2008

  páv v parčíku před zámkem - foto z 7. 6. 2008

 18. Zámek : Orlík nad Vltavou - detail páva - foto z 7. 6. 2008

  detail páva - foto z 7. 6. 2008

 19. Zámek : Orlík nad Vltavou - příprava svatebčanů na kamenném mostě přes hradní příkop - foto z 7. 6. 2008

  příprava svatebčanů na kamenném mostě přes hradní příkop - foto z 7. 6. 2008

 20. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - schodiště do 1. patra - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - schodiště do 1. patra - foto z 7. 6. 2008

 21. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

 22. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

 23. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

 24. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

 25. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

 26. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - pohled do zámecké kaple - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - pohled do zámecké kaple - foto z 7. 6. 2008

 27. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře, detail mříže - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře, detail mříže - foto z 7. 6. 2008

 28. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře, detail kliky - foto z 7. 6. 2008

  cestou na obřad - interiér chodeb v 1. patře, detail kliky - foto z 7. 6. 2008

 29. Zámek : Orlík nad Vltavou - příprava na obřad - interiér salónu - foto z 7. 6. 2008

  příprava na obřad - interiér salónu - foto z 7. 6. 2008

 30. Zámek : Orlík nad Vltavou - příprava na obřad - interiér salónu - foto z 7. 6. 2008

  příprava na obřad - interiér salónu - foto z 7. 6. 2008

 31. Zámek : Orlík nad Vltavou - detail jedné z vitráží v okně salónu - foto z 7. 6. 2008

  detail jedné z vitráží v okně salónu - foto z 7. 6. 2008

 32. Zámek : Orlík nad Vltavou - cestou z obřadu - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

  cestou z obřadu - interiér chodeb v 1. patře - foto z 7. 6. 2008

 33. Zámek : Orlík nad Vltavou - již manželé vycházející zámeckou bránou do společného života - foto z 7. 6. 2008

  již manželé vycházející zámeckou bránou do společného života - foto z 7. 6. 2008

 34. Zámek : Orlík nad Vltavou - letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

 35. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled na zámek od severozápadu - foto z 22. 7. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

  pohled na zámek od severozápadu - foto z 22. 7. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

 36. Zámek : Orlík nad Vltavou - hradní věž - foto z 22. 7. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

  hradní věž - foto z 22. 7. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

 37. Zámek : Orlík nad Vltavou - vstupní brána do zámku - foto z 12. 9. 2015

  vstupní brána do zámku - foto z 12. 9. 2015

 38. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled na zámek od severovýchodu - foto: Petr Šolar (www.fotosolar.cz)

  pohled na zámek od severovýchodu - foto: Petr Šolar (www.fotosolar.cz)

 39. Zámek : Orlík nad Vltavou - pohled na zámek od jihovýchodu - foto: Petr Šolar (www.fotosolar.cz)

  pohled na zámek od jihovýchodu - foto: Petr Šolar (www.fotosolar.cz)


Záznam „Zámek : Orlík nad Vltavou“ aktualizován: