Počet záznamů: 1  

Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup částečně přístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisKlášter byl založen na starém opuštěném hradišti zřejmě kolem poloviny 12. století. V roce 1420 byl vydrancován a vypálen orebity. V 2. polovině 16. století byl na místě zříceného konventu vystavěn renesanční zámek, jenž byl roku 1852 přeměněn na pivovar. Dnešní podobu získal objekt při přestavbách po požárech v letech 1869 a 1920. Východní část obce.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Klášter Hradiště nad Jizerou
Okres
Mladá Boleslav
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . A3
Na mapě
2 km západně od Mnichova Hradiště
5,5 km severně od Bakova na Jizerou

Stavební vývoj

 • pol. 12. st. - vystavěn cisterciácký klášter (Markvarticové)
 • r. 1420 - vypálen a vydrancován orebity
 • po r. 1556 - v místech konventu vystavěn renesanční zámek
 • r. 1852 - upraven na pivovar
 • r. 1869 - poškozen požárem
 • po r. 1869 - opraven
 • r. 1920 - poškozen požárem
 • po r. 1920 - přestavěn do dnešní podoby

Majitel

 • pol. 12. st. - cisterciáci
 • r. 2008 - soukromý majetek (pivovar)

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 40
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 96
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 170-171
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1967 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 2008 - přístupná jen klášterní krypta
 • Obrázky
 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - pohled na zámek od jihu - foto z 12. 7. 2008

  pohled na zámek od jihu - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - pohled na zámek od jihozápadu - foto z 12. 7. 2008

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - pohled na zámek od severovýchodu - foto z 12. 7. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - věž v jihozápadním nároží zahrady - foto z 12. 7. 2008

  věž v jihozápadním nároží zahrady - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - pohled na východní hradby - foto z 12. 7. 2008

  pohled na východní hradby - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - hospodářské budovy v areálu pivovaru - foto z 12. 7. 2008

  hospodářské budovy v areálu pivovaru - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - hospodářské budovy v areálu pivovaru - foto z 12. 7. 2008

  hospodářské budovy v areálu pivovaru - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - přístup ke kryptě - foto z 12. 7. 2008

  přístup ke kryptě - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - vstup do románské krypty - foto z 12. 7. 2008

  vstup do románské krypty - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - detail kamenného portálku - foto z 12. 7. 2008

  detail kamenného portálku - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - detail architektonické výzdoby v parku - foto z 12. 7. 2008

  detail architektonické výzdoby v parku - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - pohled do areálu pivovaru, v pozadí severní vstupní portál do kláštera - foto z 12. 7. 2008

  pohled do areálu pivovaru, v pozadí severní vstupní portál do kláštera - foto z 12. 7. 2008

 • Zámek : Klášter Hradiště nad Jizerou - detail severní brány (jediný pozůstatek původního kláštera) - foto z 12. 7. 2008

  detail severní brány (jediný pozůstatek původního kláštera) - foto z 12. 7. 2008