Počet záznamů: 1  

Tvrz : Chodov

 1. Jiné názvyChodovská tvrz ; Rotunda
  Typ památky tvrz
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodně gotická vodní tvrz, která se zachovala v původní kruhové dispozici, měla složitý historický vývoj. Za třicetileté války byla zpustošena. Pozdější přestavby jí daly spíše funkci zámečku. Byl při nich zasypán příkop, zazděna západní brána a v severní obvodové zdi proražený nový vjezd. V době nedávné byl značně zchátralý objekt nákladně zrekonstruován. Jedná se o patrový objekt kruhového půdorysu s arkádami do nádvoří, jenž byl obklopen deset metrů širokým příkopem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Chodov, Ledvinova 9/86Praha
Okres
Praha 4
Kraj
Hlavní město Praha
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
GPS
50.0347039N, 14.4990697E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • konec 13. st. - pravděpodobný vznik tvrze
 • r. 1419 - zabrána Pražany
 • r. 1421 - tvrz poprvé připomíná
 • 2. pol. 16. st. - upravena
 • 1620 - 1621 - značně poškozena a pobořena
 • 1651 - 1654 - doložena jako pustá
 • 1687 - 1697 - přestavěna na zámeček
 • r. 1812 - upraven klasicistně
 • 19. st. - přestavěn
 • r. 1931 - objekt adaptován
 • r. 1976 - rozhodnuto o rekonstrukci
 • 1984-1988 - nákladná rekonstrukce tvrze
 • XII. 1988 - zpřístupněna veřejnosti
 • IX.-XII. 2008 - oprava pláště a střechy tvrze

Majitel

 • 1227 - 1419 - řád křižovníků božího hrobu, sídlící v Praze na Zderaze
 • od r. 1421 - Janek Puškař (pražský měšťan)
 • od r. 1433 z Chrástu, Oldřich
 • r. 1471 - Magdaléna Chodovská
 • do r. 1526 - Anna z Chrástu a na Chodově
 • 1526 - 1542 - Jiří Osovský z Adlaru
 • od r. 1542 - Jiřík Osovský
 • r. 1563 Muchek z Bukova, Jan
 • do r. 1558 Muchek z Bukova, Vilém
 • 1558 - 1578 Chodaur z Lokte, Jakub (s manželkou Bohunkou Vrábskou z Vrábí)
 • r. 1578 - Magdaléna Hýzrlová z Křešťan a Jan Bořita z Budče
 • Chodaur z Lokte, Jakub
 • 1584 - 1616 - Bartoloměj Panvic z Lomnice
 • r. 1616 Fruwein z Podolí, Benjamin
 • 1616 - 1618 Hrobčický z Hrobčic, Jan Vilém
 • r. 1618 - Jiří Vilém Michna z Vacínova
 • do r. 1665 - Zikmund Norbert Michna
 • 1665 - 1670 Caretto de Millesimo, Karel Leopold
 • r. 1670 - Alžběta Prenzová z Letošic (pražská erbovní měšťanka)
 • 1670 - 1676 Caretto de Millesimo, Karel Leopold
 • 1676 - 1728 - staroměstský klášter u sv. Mikuláše v Praze Benediktini
 • 1728 - 1765 z Golče, Jan Arnošt Václav
 • 1765 - 1795 z Golče, Marie Josefa
 • 1795 - 1801 Clam-Martinic, Karel Josef
 • 1801 - 1808 Korb z Weidenheimu, Josef Antonín
 • 1808 - 1812 Korb z Weidenheimu, Fridrich Karel
 • 1812 - 1815 - František Rousseau z Happencourtu
 • r. 1815 - Josef Schicht
 • 1815 - 1923 Korbové z Weidenheimu
 • r. 1864 Korb z Weidenheimu, Ludvík
 • 1923 - 1945 - město Praha (pronajato ing. Karlovi Korbovi z Weidenheimu)
 • od r. 1945 - stát
 • 1948 - 1959 - Státní statek Říčany
 • 1960 - 1968 - Jednotné zemědělské družstvo Chodov
 • XII. 1988 - ONV Praha 4 (Kulturně společenské středisko)
 • r. 1990 - Jižní Město (Kulturní dům) - MČ Praha
 • r. 1994 - Městská část Praha 11 (Kulturní dům Chodovská vodní tvrz)

Použitá literatura

 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986
 • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 34-36
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 10
 • Hošek Karel; Vodní tvrz Chodov; 1988; s. 1-32
 • Eisenmann Jan; 25 výletů kolem Prahy; 1992; s. 72
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • 1970-1971 - archeologický a stavebně historický průzkum tvrze
 • Obrázky
 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz - foto z r. 1989

  pohled na tvrz - foto z r. 1989

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz - foto z r. 1989

  pohled na tvrz - foto z r. 1989

 • Tvrz : Chodov - stav objektu po r. 1970 - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  stav objektu po r. 1970 - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

 • Tvrz : Chodov - vstup do areálu - foto z 2. 4. 2005

  vstup do areálu - foto z 2. 4. 2005

 • Tvrz : Chodov - vstupní brána s nádvořím - foto z 2. 4. 2005

  vstupní brána s nádvořím - foto z 2. 4. 2005

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz - foto z 2. 4. 2005

  pohled na tvrz - foto z 2. 4. 2005

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz - foto z 2. 4. 2005

  pohled na tvrz - foto z 2. 4. 2005

 • Tvrz : Chodov - detail studny - foto z r. 1989

  detail studny - foto z r. 1989

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od severovýchodu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na tvrz od severovýchodu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - vstupní brána do areálu tvrze - foto z 5. 8. 2007

  vstupní brána do areálu tvrze - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - info tabulka u vstupu do areálu - foto z 5. 8. 2007

  info tabulka u vstupu do areálu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - nádvoří tvrze - foto z 5. 8. 2007

  nádvoří tvrze - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled z nádvoří na vstupní bránu - foto z 5. 8. 2007

  pohled z nádvoří na vstupní bránu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na východní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na východní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - detail okenního ostění - foto z 5. 8. 2007

  detail okenního ostění - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - detail okenního ostění - foto z 5. 8. 2007

  detail okenního ostění - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - dřevěný mostek k vstupu do objektu od západu - foto z 5. 8. 2007

  dřevěný mostek k vstupu do objektu od západu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - dřevěný mostek k vstupu do objektu od západu - foto z 5. 8. 2007

  dřevěný mostek k vstupu do objektu od západu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - detail kamenného portálku vstupu v západní části objektu - foto z 5. 8. 2007

  detail kamenného portálku vstupu v západní části objektu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

  zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na jihozápadní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na jihozápadní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

  zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

  zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na západní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na západní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na jihozápadní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na jihozápadní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od jihu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na tvrz od jihu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od jihu - foto z 5. 8. 2007

  pohled na tvrz od jihu - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - detail studny - foto z 5. 8. 2007

  detail studny - foto z 5. 8. 2007

 • Tvrz : Chodov - vstup do areálu tvrze (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

  vstup do areálu tvrze (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od severu (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

  pohled na tvrz od severu (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - pohled na tvrz od jihu (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

  pohled na tvrz od jihu (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

  interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

  interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

  interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - interiér obřadní síně v přízemí - foto z 26. 11. 2008

  interiér obřadní síně v přízemí - foto z 26. 11. 2008

 • Tvrz : Chodov - dobová fotografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  dobová fotografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

 • Tvrz : Chodov - dobová fotografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  dobová fotografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

 • Tvrz : Chodov - dobová litografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  dobová litografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)