Počet záznamů: 1  

Heslo : brána

  1. Heslobrána
    PopisOpevněný vstup do hradiště, hradu, pevnosti, hrazeného města. Brány různého tvaru a konstrukce, opatřená spouštěcí mříží, padacím mostem, střílnami a ochozem s podsebitím, bývala umísťována tak, aby přístup byl pro útočníka co nejobtížnější. V době hradištní vedla k bráně úzká cesta zahloubená do valu apod. Masivní bráná barokové fortifikace měla zpravidla vjezd a dva průchody oddělené pilíři, obsahovala strážnici, vězení a v podzemí kasematy.

Zdroj citace

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 34
Odkazy na další záznamy
(37) - Památky
(20) - Zámek
(7) - Hrad
(5) - Tvrz
(1) - Feudální sídlo
(2) - Objekt
(2) - Prostranství
(14) - Obec
(1) - Místní část
(1) - Heslář