Počet záznamů: 1  

Zámek : Frýdlant

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisRonovci postavili na ostrohu nad říčkou Smědou mohutný hrad, jenž byl východiskem jejich výbojů do Lužice. Jeho velkolepá přestavba na honosné zámecké sídlo započala v roce 1582 a byla dokončena až na počátku 17. století. V roce 1636 byl zámek obsazen Švédy a vojenské posádky se zde střídaly až do roce 1649. V letech 1676 a 1684 byl zámek poškozen požáry a v roce 1757 opět obsazen vojskem. V 2. polovině 18. století byly na zámku provedeny větší stavební úpravy. Počátkem 19. století prodělal další úpravy v romantickém slohu. Naposledy byl zámek přestavován na konci 19. století. Kolem zámku opevnění s baštami a park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Frýdlant v Čechách, Zámecká 1 (201)
  Okres
  Liberec
  Kraj
  Liberecký kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Významné památky Severočeského kraje, 1990
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . A4
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Na mapě
  Edice KČT č. 20-21 - Jizerské hory a Frýdlantsko

  Stavební vývoj

  • 1. pol. 13. st. - zřejmě vystavěn raně gotický hrad
  • r. 1278 - poprvé doložen
  • 15. st. - hrad rozšířen
  • 16. st. - postupně upravován
  • 1580-1602 - přestavba na honosné renesanční zámecké sídlo (italský stavitel Marek Spazia z Lanzi)
  • 1598-1602 - postavena zámecká kaple (Marek Spazia z Lanzi)
  • 1636-1649 - obsazen Švédy
  • 2. pol. 17. st. - upravovány zámecké obytné interiéry (arch. A. Canevale)
  • r. 1757 - obsazen vojskem
  • 2. pol. 18. st. - stavebně úpravován
  • konec 18. st. - na svazích zámeckého kopce založen park
  • poč. 19. st. - romantické úpravy
  • 19. st. - šedou barvou byla zakryta renesanční sgrafita, jimiž byly vyzdobeny zámecké fasády
  • 1867-1870 - rozšířen tzv. Dolní zámek (arch. Wilhelm Hecke)
  • konec 19. st. - poslední přestavba
  • 60. léta 20. st. - restaurovány znovuobjevená renesanční sgrafita

  Majitel

  • 13. st. - Ronovci
  • Biebersteinové
  • konec 16. st. - Kateřina, roz. Šliková
  • přelom 16. a 17. st. - Melchior z Redernu
  • do r. 1622 - Redernové
  • 1622 - 1634 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
  • 1634 - 1945 Clam-Gallasové (rod)
  • od r. 1634 - Matyáš Gallas
  • r. 1997 - ČR (Správa hradu a zámku Frýdlant v Čechách)
  • r. 2001 - ČR, Okresní úřad Liberec (Správa státního zámku Frýdlant)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 57
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 43
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 75
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 40
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 80
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 10, 11
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 128 ; s. 279
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 9
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 22, 26
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-frydlant.cz ; www.zamekfrydlant.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce

  Poznámka

  • r. 1801 - poprvé zpřístupněn veřejnosti
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1976 - restaurována sgrafitová výzdoba, erby a portál (M. Šonka, M. Kolář, M. Kaldyová)
  • r. 1976 - restaurována sgrafitová výzdoba věžky, mezistěny, arkýře a kamenné prvky (M. Šonka, M. Kolář, M. Kaldyová)
  • r. 1973 - restaurovány znaky a erby na hradním nádvoří (M. Kolář); restaurovány renesanční sgrafita na věži - průčelí, štítový arkýř a sokl (Kolář, Lenzová); restaurováno sgrafitové průčelí zámku (Kolář, Lenzová)
  • r. 1979 - restaurována Stelzigova věž na nádvoří (M. Šonka, M. Kolář)
  • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Obrázky

  • Zámek : Frýdlant

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)'

  • Zámek : Frýdlant

   pohled na zámek - foto z r. 1997