Počet záznamů: 1  

Heslo : znak

 1. Hesloznak
  Jinakerb
  PopisJe trvalé štítové znamení, jehož kresba i barvy jsou stanoveny, a dále vše, co k znaku může patřit. Základem zůstává štít se svým znamením (heroldské znamení, kříž nebo obecné znamení), dalšími součástmi mohou být přilba či helma s přikrývadly - fafrnochy a na ní (přímo, nebo na polštáři, točenici či koruně) klenot, buď shodný se znamením tzv. pomocný klenot, nebo odlišný - samostatný (to vše dohromady dává tzv. vrchní znak) a konečně tzv. honosné kusy, k nimž patří řádové dekorace (např. řetěz s beraní kůží řádu zlatého rouna, kříž u rytířských duchovních řádů), odznaky hodnosti (u duchovních osob kříž, berla, mitra, dále koruny - rozlišené podle hodnosti, čepice a u duchovních osob klobouky lišící se barvou a počtem třapců). Konečně k honosným kusům patří štítonoši (postranní lidské nebo zvířecí postavy přidržující štít) a dále heslo (na pásce pod štítem) a u nás ojediněle bojový pokřik (na pásce nad štítem). Za znak se klade knížecí plášť nebo královský stan (majestát).

  Zdroj citace

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 256-262, 129
  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 59
  Odkazy na další záznamy
  (15) - Památky
  (13) - Zámek
  (1) - Hrad
  (1) - Letohrádek
  (2) - Obec
  (8) - Heslář
  Obrázky
 2. Heslo : znak - popis znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  popis znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 3. Heslo : znak - ukázka heroltských figur - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka heroltských figur - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 4. Heslo : znak - ukázky křížů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázky křížů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 5. Heslo : znak - ukázky křížů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázky křížů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 6. Heslo : znak - ukázka znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 7. Heslo : znak - hodnostní označení duchovních osob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  hodnostní označení duchovních osob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 8. Heslo : znak - hodnostní označení duchovních osob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  hodnostní označení duchovních osob - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 9. Heslo : znak - ukázky korun - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázky korun - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 10. Heslo : znak - ukázka hodnostních korun - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka hodnostních korun - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 11. Heslo : znak - znak ozdobený pláštěm, korunou a řetězem - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  znak ozdobený pláštěm, korunou a řetězem - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 12. Heslo : znak - ukázka řádové dekorace znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka řádové dekorace znaku - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 13. Heslo : znak - ukázka znaků duchovních řádů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka znaků duchovních řádů - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 14. Heslo : znak - ukázka mluvících znaků - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka mluvících znaků - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 15. Heslo : znak - ukázka cechovních znaků - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka cechovních znaků - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 16. Heslo : znak - ukázka heraldických figur na praporcích a korouhvích - kresba akad. arch. Antonín Kryl

  ukázka heraldických figur na praporcích a korouhvích - kresba akad. arch. Antonín Kryl

 17. Heslo : znak - ukázka řádové dekorace znaku (rodový znak ze studny na nádvoří zámku Sychrov (LB) - foto ze 14. 8. 2009

  ukázka řádové dekorace znaku (rodový znak ze studny na nádvoří zámku Sychrov (LB) - foto ze 14. 8. 2009


Záznam „Heslo : znak“ aktualizován: