Počet záznamů: 1  

Zámek : Dobříš

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisZámek byl postaven v 2. polovině 17. století na místě hradních hospodářských budov a dnešní podobu získal při přestavbě v letech 1745 - 65. Anglický park a náročně upravená francouzská zahrada.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Dobříš, náměstí Svobody 1/12
Okres
Příbram
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C3
Na mapě
Edice KČT č. 38 - Hřebeny a Slapská přehrada
GPS
49°46'54.555"N, 14°10'43.809"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 16. st. - postavena tvrz
 • 2. pol. 17. st. - vystavěn zámek
 • r. 1720 - poničen požárem
 • 1745-1765 - rozsáhlá rokoková přestavba (podle plánů Jul. Roberta de Cotte a G. Servandoniho)
 • 1745-1765 - přírodně krajinářský anglický park spolu s francouzskou zahradou byl upraven do dnešní podoby (francouzský architekt Jules Robert de Cotta)
 • r. 1746 - malby v sále (J. P. Molitor)
 • 1760-1769 - plastická výzdoba celého areálu (většinou od I. F. Platzera)
 • kolem r. 1800 - anglický park rozšířen
 • 1. pol. 19. st. - postaven skleník a voliéra
 • r. 1879 - zámek upravován
 • r. 2003 - soubor soch a fontána v zanedbaném stavu

Majitel

 • do r. 1630 - královský majetek
 • od r. 1630 - Bruno z Mansfeldu
 • od r. 1745 - Jindřich Pavel hrabě z Mansfeldu
 • do r. 1780 - Jan Václav hrabě z Mansfeldu
 • do r. 1942 - Colloredo-Mannsfeldové
 • 1942 - 1945 - nacisté
 • od r. 1945 - stát (Domov spisovatelů)
 • 1998 - Jerome Colloredo-Mannsfeld (Správa zámecké expozice, Galerie J. C. M., Městské muzeum Dobříš)
 • r. 2005 - Jerome Colloredo-Mannsfeld (rodina Colloredo-Mannsfeld, mobiliář ve správě: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 332, 333
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 43
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 16
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 71
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 34
 • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 13-14
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 81
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 46-47 ; s. 279
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 278-280, 281
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 103
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 60-62
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 109
 • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; V/29
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 133-134
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 88
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 144
 • Flegl Michal; Praha, průvodce; 1990; s. 336-337
 • Pavel J.; Dějiny našeho umění; Rozbor a přehled; 1947; s. 185, 200, obr. 113, 124
 • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; IV; 1986; s. 762
 • Ehm Josef; Československé hrady a zámky; 1972; s. 230-232
 • Hilmera Jiří; Hrady a zámky; Sborník krátkých monografií o státních hradech a zámcích v Čechách a na Moravě; 1958; s. 65-68
 • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 413
 • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
Klíčová slova
film * královský majetek * anglický park * přírodní park * francouzská zahrada * park * zahrada * parter * zajímavost * restaurování * barok * klasicismus * fontána * oranžerie * plastika * atika * GPS * Národní památkový ústav
Související osobnosti
Ferdinand II., 1578-1637 de Cotte, 1683-1767, Jules-Robert Molitor, Jan Petr Platzer, Ignác František Servandoni, Giovanni
Související rody
Habsburkové (rod)
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamekdobris.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Videa
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 20. léta 20. st. - založena zámecká minizoo
 • 50. léta 20. st. - minizoo zrušena
 • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1979 - restaurována klasicistní fresková malba na fasádě oranžerie v zahradě (K. Mezera)
 • r. 1979 - restaurována barokní kamenná kašna ve francouzském parku (K. Kučera, J. Wágner, V. Bejček)
 • r. 1979 - restaurovány barokní plastiky na atice ve francouzském parku z dílny I. Platzera (K. Kučera, M. Hotový)
 • r. 1979 - restaurovány barokní plastiky na jižní atice (M. Chlupáč, D. Šťovíčková, K. Kučera, P. Siegel)
 • 90. léta 20. st. - rod Colloredo-Mannsfeld požádal o vydání zámku
 • r. 1991 – po návratu z emigrace zde bydlela krátce před smrtí Anina Mandlová
 • r. 1998 - v restituci zámek navrácen rodu Colloredo-Mannsfeld
 • r. 2000 - v restituci navráceno Colloredo-Mannsfeldům 68 obrazů z mobiliáře zámku
 • leden 2005 - Ústavní soud zrušil rozhodnutí o vydání majetku
 • leden 2008 - majitel neuspěl u Nejvyššího soudu ve sporu o vydání zámeckého mobiliáře (cca 3000 předmětů)
 • r. 2013 - zámecká minizoo znovu otevřena
 • Obrázky
 • Zámek : Dobříš - pohled na zámek od jihu - foto z r. 2010

  pohled na zámek od jihu - foto z r. 2010

 • Zámek : Dobříš - pohled na průčelí zámku od severu - foto z r. 1997

  pohled na průčelí zámku od severu - foto z r. 1997

 • Zámek : Dobříš - pohled na průčelí zámku od severu - foto z 12. 8. 2006

  pohled na průčelí zámku od severu - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - detail vstupního průčelí, pohled od severu - foto z 12. 8. 2006

  detail vstupního průčelí, pohled od severu - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled z nádvoří na východní křídlo - foto z 12. 8. 2006

  pohled z nádvoří na východní křídlo - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled z nádvoří na severní křídlo - foto z 12. 8. 2006

  pohled z nádvoří na severní křídlo - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled z nádvoří na jižní křídlo - foto z 12. 8. 2006

  pohled z nádvoří na jižní křídlo - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled z nádvoří na terasu s kašnou - foto z 12. 8. 2006

  pohled z nádvoří na terasu s kašnou - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled na severní křídlo se vstupem - foto z 12. 8. 2006

  pohled na severní křídlo se vstupem - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled od západu na jižní křídlo - foto z 12. 8. 2006

  pohled od západu na jižní křídlo - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled do zámeckého parku - foto z 12. 8. 2006

  pohled do zámeckého parku - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - detail vstupního průčelí, pohled z nádvoří - foto z 12. 8. 2006

  detail vstupního průčelí, pohled z nádvoří - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - pohled od západu na severní křídlo - foto z 12. 8. 2006

  pohled od západu na severní křídlo - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - detail vstupu do zámeckého areálu - foto z 12. 8. 2006

  detail vstupu do zámeckého areálu - foto z 12. 8. 2006

 • Zámek : Dobříš - průčelí zámku - foto z 20. 2. 2008

  průčelí zámku - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - průčelí zámku a pohled na levé křídlo - foto z 20. 2. 2008

  průčelí zámku a pohled na levé křídlo - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - průčelí zámku - parková úprava - foto z 20. 2. 2008

  průčelí zámku - parková úprava - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled na zámek od oranžerie - foto z 20. 2. 2008

  pohled na zámek od oranžerie - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled na zámek přes park - foto z 20. 2. 2008

  pohled na zámek přes park - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled do francouzského parku (v pozadí špejchar - původní hrad) - foto z 20. 2. 2008

  pohled do francouzského parku (v pozadí špejchar - původní hrad) - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled na špejchar (původní hrad) přes francouzský park - foto z 20. 2. 2008

  pohled na špejchar (původní hrad) přes francouzský park - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled na zámek z aleje - foto z 20. 2. 2008

  pohled na zámek z aleje - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled na zámek z aleje - foto z 20. 2. 2008

  pohled na zámek z aleje - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled do nádvoří - foto z 20. 2. 2008

  pohled do nádvoří - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - kašna a schodiště na nádvoří - foto z 20. 2. 2008

  kašna a schodiště na nádvoří - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - strážní budka na nádvoří - foto z 20. 2. 2008

  strážní budka na nádvoří - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - detail zábradlí na nádvoří - foto z 20. 2. 2008

  detail zábradlí na nádvoří - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - zámecké zákoutí - foto z 20. 2. 2008

  zámecké zákoutí - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - východní křídlo - věžní hodiny - foto z 20. 2. 2008

  východní křídlo - věžní hodiny - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - zeď oranžerie - 1. nika - foto z 20. 2. 2008

  zeď oranžerie - 1. nika - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - zeď oranžerie - 2. nika - foto z 20. 2. 2008

  zeď oranžerie - 2. nika - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - lapidárium - foto z 20. 2. 2008

  lapidárium - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - zámecké zákoutí - foto z 20. 2. 2008

  zámecké zákoutí - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - branka v ohradní zdi - foto z 20. 2. 2008

  branka v ohradní zdi - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled do zámeckého parku - foto z 20. 2. 2008

  pohled do zámeckého parku - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - kašna v parku - foto z 20. 2. 2008

  kašna v parku - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - pohled přes park k hospodářské budově - foto z 20. 2. 2008

  pohled přes park k hospodářské budově - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - parková úprava - foto z 20. 2. 2008

  parková úprava - foto z 20. 2. 2008

 • Zámek : Dobříš - letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

 • Zámek : Dobříš - jižní, zahradní zámecké průčelí - foto z r. 2010

  jižní, zahradní zámecké průčelí - foto z r. 2010

 • Zámek : Dobříš - pohled na zámek od jihozápadu - foto z r. 2010

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z r. 2010

 • Zámek : Dobříš - pohled do francouzkého parku - foto z r. 2010

  pohled do francouzkého parku - foto z r. 2010