Počet záznamov: 1  

Heslo : románská renesance

 1. Heslorománská renesance
  PopisProjev slohového historismu doložený od 14. do 16. st., napodobení jednotlivých prvků románského stavitelství: sloupy, oblouky, obloučkové vlysy apod. jsou začleňovány do stavebního díla gotického, pozdně gotického a výjimečně i renesančního. Románská renesance pravděpodobně vznikla při hledání nového výrazu v gotice 14. st. a pozdní gotice 15. st.; je příznačná pro stavitelství a užité umění (zcela výjimečná v sochařství). V Zaalpí včetně Čech se uplatnila zvláště na přelomu 15. a 16. st. Jiným jevem je zobrazování celých románských staveb v malbě gotické až renesanční v Itálii i na severu: vesměs tvoří pozadí figurálních výjevů, které se odehrávají v dávné minulosti.

  Zdroj citácie

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 179
  Súviciace heslo
  renesance * umělecký směr
Počet záznamov: 1  
Záznam „Heslo : románská renesance“ aktualizovaný: