Počet záznamov: 1  

Kľúčové slovo : renesance

 1. Kľúčové slovorenesance
  Inéraná renesance
  pozdní renesance
  PopisSlohové období, které v celé Evropě vystřídalo gotiku a stalo se výrazem hlubokých proměn života. Renesance se zrodila na poč. 15. st. ve Florencii v prostředí měšťanstva a nalezla cestu i na feudální dvory. Projevila se jako hnutí, které zprvu usilovalo o obrození antiky (odtud název), resp. O návrat k antické dokonalosti, ale brzy dospělo k novému uměleckému výrazu cestou racionálního způsobu tvorby (teorie perspektivy, nauka o proporcích, optika, postupně poznatky z anatomie, nové principy mechaniky) a studiem skutečnosti, která je nazírána celostně.
  Na základech rané renesance 15. st. vyrostla kolem r. 1500 v Římě a ve Florencii renesance vrcholná (klasická) s představou ušlechtilé krásy vyvážených poměrů a všestranné dokonalosti uměleckého projevu. Od doby kolem r. 1530 do doby kolem r. 1600 se rozvíjela pozdní renesance a manýrismus.
  Ve světské architektuře 15. a 16. st. se rozvíjejí zvl. typy stavitelství (palác a vila s architektonicky upravenou zahradou, roste význam různých typů veřejných staveb).
  V církevní architektuře se uplatňuje vedle baziliky centrální typ. Půdorys, prostor a postupně i průčelí charakterizuje vyváženost a uzavřenost, skladebná jasnost a přehlednost členění s použitím antických článků.
  Studium antické architektury dovedlo posléze renesanční architekturu ke klasicismu 16. st. Pomocníkem praxe byly významné traktáty o stavitelství.
  Sochařství a malířství se vyvíjelo na dráze určované jednak studiem antických soch, jednak prohlubovaným realismem. Řešilo nové obrazové typy (např. různé typy podobizny, mělo podíl na vzniku krajinomalby) a přineslo nové náměty světské (zejména mytologické) i náboženské. V sochařství se uplatnila volná socha, pomník, drobná antikizující plastika a novým směrem šla i architektonická plastika.
  Nové techniky a úkoly zrodily nová odvětví užitého umění. Vzrostl význam ilustrace tištěné knihy. Ve všech druzích umění nabyla na významu kresba (skici, studie podle skutečnosti, koncepční kresby, kartóny i kresba jako samostatné, volné dílo).
  Na vývoji umění měly podíl změny ve způsobu patronace a konzumu umění, rozmnoženém o skutečné sběratelství, rušný mezinárodní obchod uměleckými díly a první výstavy.

  Použitá literatúra

  • Blažíček Oldřich J.; Slovník pojmů z dějin umění; Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění; 1991; s. 175, 176-177
  Súviciace heslo
  umělecký směr
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (896) - Pamiatky
  (648) - Zámok
  (56) - Hrad
  (128) - Pevnosť
  (47) - Palác
  (2) - Letohrádok
  (1) - súbor predmetových kategórií
  (13) - Objekt
  (1) - Priestranstvo
  (72) - Obec
  (1) - Miestna časť
  (7) - Heslář
  Poznámka
  Od 2. pol. 15. st. se renesance šířila z Itálie po ostatní Evropě a všude záhy přijala podobu národního slohu: její vlivy se mísily s tradicemi a utvářely svébytné útvary národních renesancí, naplněné zejména složkami manýrismu.
  U nás se první známky renesance objevují před r. 1500. Obecně se uplatnila od doby před r. 1550 hlavně zásluhou severoitalských umělců a předloh. Vznikla česká národní renesance. Od pol. 16. st. pronikal manýrismus, vrcholící v rudolfínském umění.

Záznam „Kľúčové slovo : renesance“ aktualizovaný: