Počet záznamov: 1  

 1. Názov Drahonice (Strakonice, Česko : tvrz)

  Pramene

   Ústřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 142-143
  • Renner-Podolský Josef; Popis okresního hejtmanství Píseckého; 1889; s. 216-217
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 7. díl; 1890; s. 247-250
  • Soukup Josef; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém; 1910; s. 63-64
  • Chotěbor Petr; Stavební podoba české středověké tvrze
Záznam „“ aktualizovaný: