Počet záznamov: 1  

 1. Názov Dražovice (Klatovy, Česko : stará tvrz)

  Pramene

   Hostaš Karel, Vaněk Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sušickém. 1900, s. 21

  Použitá literatúra

  • Hostaš Karel; Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Sušickém; 1900; s. 21
  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 145-146
  • Sedláček August; Hrady, zámky a tvrze království Českého; 11. díl; 1897; s. 102
  • Chotěbor Petr; Stavební podoba české středověké tvrze
Záznam „“ aktualizovaný: